Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 7 gości.

ABC Marksizmu

Tytuł Autor Odsłony
John Molyneux: Co rozumiemy przez rewolucję? John Molyneux 3,494
Joseph Seymour: Jak Marks został marksistą (część pierwsza i druga) Joseph Seymour 3,880
Marksistowska analiza terroryzmu 3,935
Krzysztof Wójcicki: Państwowy kapitalizm? Krzysztof Wójcicki 7,468
Florian Nowicki: Biurokracja - klasa czy warstwa? Florian Nowicki 4,126
Krzysztof Wójcicki: Marksizm a ideologia drobnomieszczańska Krzysztof Wójcicki 7,282
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. I) Feliks Hermik 9,380
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. II) Feliks Hermik 7,913
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. III) Feliks Hermik 8,428
Krzysztof Wójcicki: Na temat pryncypialności - tow.Michałowi Nowickiemu Krzysztof Wójcicki 3,618
Krzysztof Wójcicki: Czym jest imperializm Krzysztof Wójcicki 6,860
O marksistowskiej teorii wartości 5,414
Maurice Cornforth: Socjalizm naukowy Maurice Cornforth 4,334
Materializm i nauka o społeczeństwie. Ludzkie zamiary i obiektywne prawa. Prawo postępu. Teorie naukowe i praktyka społeczna Maurice Cornforth 3,136
Materializm i nauka o społeczeństwie. Teoria ruchu robotniczego. Nauka o społeczeństwie i komunizm. Maurice Cornforth 3,149
Sposób produkcji. Formacje społeczno-ekonomiczne Maurice Cornforth 3,414
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Postęp a wyzysk. Rewolucja socjalistyczna Maurice Cornforth 3,295
Materializm i nauka o społeczeństwie. Materialistyczne pojmowanie dziejów. Stosunki społeczne oraz prawa rządzące rozwojem społeczeństw Maurice Cornforth 4,599
Materializm i nauka o społeczeństwie. Podstawy nauki o społeczeństwie. Prawa ogólne i poszczególne wydarzenia Maurice Cornforth 3,297
Sposób produkcji. Zdobywanie środków do życia. Produkcja a własność Maurice Cornforth 2,381
Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa ABC Marksizmu, Podstawowe założenia, Socjalizm naukowy 3,333
R.A.Zawierucha: O rozumieniu historii przez Marksa R.A.Zawierucha 4,378
Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa Maurice Cornforth 4,774
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Rozwój sił wytwórczych. Nie planowany, żywiołowy rozwój sił wytwórczych Maurice Cornforth 5,820
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Zmiany stosunków produkcji. Walka klasowa jako siła napędowa przemian społecznych Maurice Cornforth 5,614
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Jednostka a klasa. Państwo a rewolucja Maurice Cornforth 5,178
Nadbudowa społeczna. Idee i instytucje społeczeństwa. Byt społeczny i świadomość społeczna Maurice Cornforth 5,743
Nadbudowa społeczna. Baza i nadbudowa Maurice Cornforth 8,237
Nadbudowa społeczna. Metodologia wykładu historycznego Maurice Cornforth 5,193
Nadbudowa społeczna. Materializm historyczny przeciwko "wulgarnemu marksizmowi" Maurice Cornforth 5,433

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

CAPITALIST