Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

ABC Marksizmu

Tytuł Autor Odsłony
John Molyneux: Co rozumiemy przez rewolucję? John Molyneux 3,363
Joseph Seymour: Jak Marks został marksistą (część pierwsza i druga) Joseph Seymour 3,761
Marksistowska analiza terroryzmu 3,787
Krzysztof Wójcicki: Państwowy kapitalizm? Krzysztof Wójcicki 7,246
Florian Nowicki: Biurokracja - klasa czy warstwa? Florian Nowicki 3,944
Krzysztof Wójcicki: Marksizm a ideologia drobnomieszczańska Krzysztof Wójcicki 7,076
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. I) Feliks Hermik 9,095
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. II) Feliks Hermik 7,658
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. III) Feliks Hermik 8,149
Krzysztof Wójcicki: Na temat pryncypialności - tow.Michałowi Nowickiemu Krzysztof Wójcicki 3,447
Krzysztof Wójcicki: Czym jest imperializm Krzysztof Wójcicki 6,475
O marksistowskiej teorii wartości 5,108
Maurice Cornforth: Socjalizm naukowy Maurice Cornforth 4,153
Materializm i nauka o społeczeństwie. Ludzkie zamiary i obiektywne prawa. Prawo postępu. Teorie naukowe i praktyka społeczna Maurice Cornforth 2,961
Materializm i nauka o społeczeństwie. Teoria ruchu robotniczego. Nauka o społeczeństwie i komunizm. Maurice Cornforth 2,986
Sposób produkcji. Formacje społeczno-ekonomiczne Maurice Cornforth 3,227
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Postęp a wyzysk. Rewolucja socjalistyczna Maurice Cornforth 3,154
Materializm i nauka o społeczeństwie. Materialistyczne pojmowanie dziejów. Stosunki społeczne oraz prawa rządzące rozwojem społeczeństw Maurice Cornforth 4,382
Materializm i nauka o społeczeństwie. Podstawy nauki o społeczeństwie. Prawa ogólne i poszczególne wydarzenia Maurice Cornforth 3,068
Sposób produkcji. Zdobywanie środków do życia. Produkcja a własność Maurice Cornforth 2,185
Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa ABC Marksizmu, Podstawowe założenia, Socjalizm naukowy 3,086
R.A.Zawierucha: O rozumieniu historii przez Marksa R.A.Zawierucha 4,123
Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa Maurice Cornforth 4,551
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Rozwój sił wytwórczych. Nie planowany, żywiołowy rozwój sił wytwórczych Maurice Cornforth 5,504
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Zmiany stosunków produkcji. Walka klasowa jako siła napędowa przemian społecznych Maurice Cornforth 5,339
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Jednostka a klasa. Państwo a rewolucja Maurice Cornforth 4,856
Nadbudowa społeczna. Idee i instytucje społeczeństwa. Byt społeczny i świadomość społeczna Maurice Cornforth 5,441
Nadbudowa społeczna. Baza i nadbudowa Maurice Cornforth 7,867
Nadbudowa społeczna. Metodologia wykładu historycznego Maurice Cornforth 4,855
Nadbudowa społeczna. Materializm historyczny przeciwko "wulgarnemu marksizmowi" Maurice Cornforth 5,106

Społeczność

1917 rev