Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 76 gości.

ABC Marksizmu

Tytuł Autor Odsłony
John Molyneux: Co rozumiemy przez rewolucję? John Molyneux 4,260
Joseph Seymour: Jak Marks został marksistą (część pierwsza i druga) Joseph Seymour 4,681
Marksistowska analiza terroryzmu 5,015
Krzysztof Wójcicki: Państwowy kapitalizm? Krzysztof Wójcicki 8,917
Florian Nowicki: Biurokracja - klasa czy warstwa? Florian Nowicki 5,161
Krzysztof Wójcicki: Marksizm a ideologia drobnomieszczańska Krzysztof Wójcicki 8,984
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. I) Feliks Hermik 11,159
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. II) Feliks Hermik 9,731
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. III) Feliks Hermik 10,282
Krzysztof Wójcicki: Na temat pryncypialności - tow.Michałowi Nowickiemu Krzysztof Wójcicki 4,594
Krzysztof Wójcicki: Czym jest imperializm Krzysztof Wójcicki 8,942
O marksistowskiej teorii wartości 6,877
Maurice Cornforth: Socjalizm naukowy Maurice Cornforth 5,590
Materializm i nauka o społeczeństwie. Ludzkie zamiary i obiektywne prawa. Prawo postępu. Teorie naukowe i praktyka społeczna Maurice Cornforth 4,306
Materializm i nauka o społeczeństwie. Teoria ruchu robotniczego. Nauka o społeczeństwie i komunizm. Maurice Cornforth 4,278
Sposób produkcji. Formacje społeczno-ekonomiczne Maurice Cornforth 5,040
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Postęp a wyzysk. Rewolucja socjalistyczna Maurice Cornforth 4,213
Materializm i nauka o społeczeństwie. Materialistyczne pojmowanie dziejów. Stosunki społeczne oraz prawa rządzące rozwojem społeczeństw Maurice Cornforth 5,758
Materializm i nauka o społeczeństwie. Podstawy nauki o społeczeństwie. Prawa ogólne i poszczególne wydarzenia Maurice Cornforth 4,485
Sposób produkcji. Zdobywanie środków do życia. Produkcja a własność Maurice Cornforth 4,027
Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa ABC Marksizmu, Podstawowe założenia, Socjalizm naukowy 5,121
R.A.Zawierucha: O rozumieniu historii przez Marksa R.A.Zawierucha 5,276
Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa Maurice Cornforth 6,376
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Rozwój sił wytwórczych. Nie planowany, żywiołowy rozwój sił wytwórczych Maurice Cornforth 7,099
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Zmiany stosunków produkcji. Walka klasowa jako siła napędowa przemian społecznych Maurice Cornforth 6,869
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Jednostka a klasa. Państwo a rewolucja Maurice Cornforth 6,576
Nadbudowa społeczna. Idee i instytucje społeczeństwa. Byt społeczny i świadomość społeczna Maurice Cornforth 7,686
Nadbudowa społeczna. Baza i nadbudowa Maurice Cornforth 10,941
Nadbudowa społeczna. Metodologia wykładu historycznego Maurice Cornforth 7,079
Nadbudowa społeczna. Materializm historyczny przeciwko "wulgarnemu marksizmowi" Maurice Cornforth 7,328

Społeczność

Lenin001