Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

ABC Marksizmu

Tytuł Autor Odsłony
John Molyneux: Co rozumiemy przez rewolucję? John Molyneux 3,811
Joseph Seymour: Jak Marks został marksistą (część pierwsza i druga) Joseph Seymour 4,178
Marksistowska analiza terroryzmu 4,303
Krzysztof Wójcicki: Państwowy kapitalizm? Krzysztof Wójcicki 8,182
Florian Nowicki: Biurokracja - klasa czy warstwa? Florian Nowicki 4,580
Krzysztof Wójcicki: Marksizm a ideologia drobnomieszczańska Krzysztof Wójcicki 8,188
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. I) Feliks Hermik 10,308
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. II) Feliks Hermik 8,817
Feliks Hermik: Słów kilka o gospodarce socjalistycznej (cz. III) Feliks Hermik 9,311
Krzysztof Wójcicki: Na temat pryncypialności - tow.Michałowi Nowickiemu Krzysztof Wójcicki 4,051
Krzysztof Wójcicki: Czym jest imperializm Krzysztof Wójcicki 7,901
O marksistowskiej teorii wartości 6,191
Maurice Cornforth: Socjalizm naukowy Maurice Cornforth 4,884
Materializm i nauka o społeczeństwie. Ludzkie zamiary i obiektywne prawa. Prawo postępu. Teorie naukowe i praktyka społeczna Maurice Cornforth 3,727
Materializm i nauka o społeczeństwie. Teoria ruchu robotniczego. Nauka o społeczeństwie i komunizm. Maurice Cornforth 3,694
Sposób produkcji. Formacje społeczno-ekonomiczne Maurice Cornforth 4,114
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Postęp a wyzysk. Rewolucja socjalistyczna Maurice Cornforth 3,717
Materializm i nauka o społeczeństwie. Materialistyczne pojmowanie dziejów. Stosunki społeczne oraz prawa rządzące rozwojem społeczeństw Maurice Cornforth 5,105
Materializm i nauka o społeczeństwie. Podstawy nauki o społeczeństwie. Prawa ogólne i poszczególne wydarzenia Maurice Cornforth 3,894
Sposób produkcji. Zdobywanie środków do życia. Produkcja a własność Maurice Cornforth 3,195
Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa ABC Marksizmu, Podstawowe założenia, Socjalizm naukowy 4,190
R.A.Zawierucha: O rozumieniu historii przez Marksa R.A.Zawierucha 4,815
Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa Maurice Cornforth 5,522
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Rozwój sił wytwórczych. Nie planowany, żywiołowy rozwój sił wytwórczych Maurice Cornforth 6,370
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Zmiany stosunków produkcji. Walka klasowa jako siła napędowa przemian społecznych Maurice Cornforth 6,102
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Jednostka a klasa. Państwo a rewolucja Maurice Cornforth 6,036
Nadbudowa społeczna. Idee i instytucje społeczeństwa. Byt społeczny i świadomość społeczna Maurice Cornforth 6,731
Nadbudowa społeczna. Baza i nadbudowa Maurice Cornforth 9,499
Nadbudowa społeczna. Metodologia wykładu historycznego Maurice Cornforth 6,135
Nadbudowa społeczna. Materializm historyczny przeciwko "wulgarnemu marksizmowi" Maurice Cornforth 6,358

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Pokój i ziemia