Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

BIBLIOTEKA WR

Mam nadzieję, że czytelnikowi nie będzie przeszkadzało, że na zakończenie tej książki postaram się, bez obawy o powtórzenie, zwięźle sformułować moje główne wnioski.

Bez programu demokratycznego - zgromadzenie konstytucyjne; ośmiogodzinny dzień pracy; konfiskata ziemi; niezależność narodowa Chin; prawo do samostanowienia zawartych w...

Podstawowym błędem VI Kongresu było to, że dla ocalenia pacyfistycznej i narodowo-reformistycznej perspektywy Stalina-Bucharina, zajął się on rewolucyjno-technicznymi...

Kiedy i na jakich warunkach ten lub inny kraj kolonialny dojdzie do prawdziwie rewolucyjnego rozwiązania kwestii rolnej i narodowej, nie da się przewidzieć. Ale teraz...

Te lub inne etapy procesu historycznego mogą okazać się nieuniknione w danych warunkach, chociaż teoretycznie nie są nieuniknione. I odwrotnie: teoretycznie „...

Ogromne historyczne znaczenie formuły Lenina polegało na tym, że w warunkach nowej epoki historycznej wyczerpała ona do cna jeden z teoretycznych i politycznych...

Rząd oparty bezpośrednio na proletariacie, a przez to na rewolucyjnym chłopstwie, nie oznacza jeszcze dyktatury socjalistycznej.

W przytoczonym cytacie Lenin ponownie potwierdza, że Trocki akceptuje rząd spośród przedstawicieli proletariatu i chłopstwa, co oznacza, że nie „przeskakuje” tego...

Nigdy nie zaprzeczałem burżuazyjnemu charakterowi rewolucji w sensie jej bezpośrednich zadań historycznych, ale tylko w sensie jej sił napędowych i perspektyw.

Będziemy musieli odbyć długi wypad w sferę starych cytatów. Na ile to było możliwe, ograniczyłem ich liczbę. Ale wciąż jest ich dużo. Usprawiedliwieniem niech będzie to...

Społeczność

SIERP i MŁOT