Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 20 gości.

Filozofia

Data nadesłania Tytułikona sortowania Autor Odsłony
27.08.15 O ignorancji "memetyka" Brysa i idealizmie memetyki Krzysztof Wójcicki, Redakcja WR 2,408
15.06.15 Eugene Hirschfeld: Mem urojony Eugene Hirschfeld 2,792
03.09.13 Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski: Lutte Ouvriere - cała wstecz! Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski 3,642
23.07.12 Florian Nowicki: Logiczna struktura materializmu historycznego - wstęp (część I) Florian Nowicki 3,997
26.02.12 Fryderyk Engels: O zasadzie autorytetu Fryderyk Engels 4,108
26.01.14 Fryderyk Engels: Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy Fryderyk Engels 4,595
29.03.12 György Lukács: Czym jest marksizm orotdoksyjny György Lukács 3,092
28.12.12 Idee klasowe i panowanie klasowe. "Ustalony porządek" Maurice Cornforth 4,003
29.12.12 Idee klasowe i panowanie klasowe. Klasa panująca i panujące idee Maurice Cornforth 3,792
02.01.13 Idee klasowe i panowanie klasowe. Rola intelektualistów Maurice Cornforth 3,331
08.02.11 Jacek Tittenbrun: Klasa robotnicza czy "klasa pracownicza"? Jacek Tittenbrun 7,890
29.12.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno filozoficzne cz.X (ostatnia) - Krytyka heglowskiej dialektyki i filozofii w ogóle Karol Marks 4,064
19.11.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r - Płaca robocza Karol Marks 3,973
08.02.11 Krzysztof Wójcicki: Wokół klasy robotniczej i dialektyki (komentarz do tekstu prof. J. Tittenbruna) Krzysztof Wójcicki 7,213
15.01.10 Lew Trocki: Abecadło materialistycznej dialektyki Lew Trocki 9,404
21.08.16 Lew Trocki: Uwaga o teorii. List otwaty do redakcji „Pod Sztandarem Marksizmu“ (1922) [W 76. rocznicę śmierci L.D. Trockiego] 1,724
27.02.10 Marek Krakowski: Rewolucyjna dialektyka Gyorgy Lukacsa Marek Krakowski 5,494
26.05.13 Marie Frederiksen : Marksizm i moralność Marie Frederiksen 4,075
25.11.12 Nadbudowa społeczna. Baza i nadbudowa Maurice Cornforth 5,872
18.11.12 Nadbudowa społeczna. Idee i instytucje społeczeństwa. Byt społeczny i świadomość społeczna Maurice Cornforth 3,950
10.12.12 Nadbudowa społeczna. Materializm historyczny przeciwko "wulgarnemu marksizmowi" Maurice Cornforth 3,593
07.12.12 Nadbudowa społeczna. Metodologia wykładu historycznego Maurice Cornforth 3,302
19.08.11 Paweł Kamiński: Dżucze - krytyczna analiza marksistowska (cz. I) Paweł Kamiński 8,006
03.11.12 Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Jednostka a klasa. Państwo a rewolucja Maurice Cornforth 3,307
30.10.12 Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Rozwój sił wytwórczych. Nie planowany, żywiołowy rozwój sił wytwórczych Maurice Cornforth 3,890
01.11.12 Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Zmiany stosunków produkcji. Walka klasowa jako siła napędowa przemian społecznych Maurice Cornforth 3,852
03.12.11 Praca wyobcowana Karol Marks 3,743
18.09.12 R.A. Zawierucha: O roli świadomości klasowej robotników w historii R.A. Zawierucha 2,796
16.09.12 R.A.Zawierucha: O rozumieniu historii przez Marksa R.A.Zawierucha 2,796
27.10.12 Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa Maurice Cornforth 3,517

Społeczność

front