Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 15 gości.

Historia

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
14.03.12 Polski ruch robotniczy w latach przypływu fali rewolucyjnej (1912-1914) Tadeusz Daniszewski 3,108
09.03.12 Polski ruch robotniczy w latach reakcji (1908-1912) Tadeusz Daniszewski 3,761
04.11.10 Powstanie Krakowskie 6 listopada 1923 6,407
27.02.11 Pożar Reichstagu i oskarżenie Dymitrowa 4,923
27.12.10 Radosław Nowak: Historia walki o wyzwolenie Radosław Nowak 5,316
25.02.11 Radosław Nowak: Rewolucja hiszpańska 1936 i wojna domowa Radosław Nowak 6,127
15.01.13 Rafał Górski : Historia i teraźniejszość samorządności pracowniczej w Polsce Rafał Górski 3,052
15.12.11 Rewolucja 1905 roku - 3. ROZWÓJ WALK REWOLUCYJNYCH (maj — wrzesień 1905 r.) . Tadeusz Daniszewski 7,316
12.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - cz. III - Rozwój walk rewolucyjnych Tadeusz Daniszewski 6,192
17.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - cz. IV - Od październikowego strajku powszechnego do powstania grudniowego Tadeusz Daniszewski 5,042
25.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - cz. V - Stopniowy odpływ fali rewolucyjnej Tadeusz Daniszewski 4,704
11.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - początkowy etap rewolucji Tadeusz Daniszewski 6,869
30.10.11 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - przesłanki rewolucji burżuazyjno-demokratycznej Tadeusz Daniszewski 3,786
08.03.11 Rewolucja irańska 1978-79 - ludzie pracy mogli zdobyć władzę 5,127
02.03.10 Rewolucyjne Rady Robotnicze "Młot i Sierp" w powiecie sierpeckim 4,683
17.03.11 Robert Blacho: Komuna Paryska Robert Blacho 6,713
11.08.13 Ryszard Nazarewicz: "Operacja polska" NKWD + komentarz WR Ryszard Nazarewicz 6,886
22.06.11 Ryszard Nazarewicz: Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP Ryszard Nazarewicz 4,061
19.12.12 Ryszard Rauba: „Byłam, jestem, będę!” - Z ostatniego artykułu Róży Luksemburg (Porządek panuje w Berlinie, „Die Rote Fahne” 14 stycznia 1919 r.) Ryszard Rauba 4,156
05.09.11 Ryszard Rauba: W 96. rocznicę uchwalenia manifestu międzynarodowej konferencji socjalistycznej w Zimmerwaldzie z 8 września 1915 r. Ryszard Rauba 3,583
17.05.11 Ryszard Rauba: Żydzi w Polsce Odrodzonej – zarys zagadnienia do połowy lat 30 – tych XX wieku. Ryszard Rauba 7,238
19.07.14 Ryszard Rauba: "Rocznica lipcowa" Ryszard Rauba 3,283
16.06.13 Ryszard Rauba: "Łapy faszystów precz od Hiszpanii ! Niech żyje międzynarodowa solidarność antyfaszystowska! Towarzysze, Robotnicy, Obywatele!" - ze wspólnej Odezwy Komitetów Okręgowych KPP Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, VIII 1936 Ryszard Rauba 2,911
31.03.11 Ryszard Rauba: Kilka uwag Róży Luksemburg o dyscyplinie partyjnej Ryszard Rauba 3,287
29.10.11 Ryszard Rauba: Konieczna zimna krew czyli „pożegnalny”, antywojenny artykuł wielkiego, francuskiego socjalisty Ryszard Rauba 2,600
24.05.11 Ryszard Rauba: Krwawy kwiecień 1936 roku we Lwowie Ryszard Rauba 6,269
24.08.11 Ryszard Rauba: List otwarty do polskiego ludu roboczego napisany przez Księdza Piotra Ściegiennego z 1892 roku – czyli polscy socjaliści w specyficznym hołdzie dla księdza – rewolucjonisty. Ryszard Rauba 5,120
28.05.11 Ryszard Rauba: Ludwik Krzywicki - zapomniany polski marksista Ryszard Rauba 5,437
24.02.12 Ryszard Rauba: O co walczymy ? - Deklaracja programowa Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (tzw. mała deklaracja, Warszawa, 1 marca 1943 roku) Ryszard Rauba 7,020
31.05.11 Ryszard Rauba: Pierwszy program polskiego socjalizmu Ryszard Rauba 3,996

Społeczność

jednolity front