Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Historia

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
22.03.12 Polski ruch robotniczy w czasie I wojny światowej. Stosunek do wojny - probierzem internacjonalizmu Tadeusz Daniszewski 4,595
14.03.12 Polski ruch robotniczy w latach przypływu fali rewolucyjnej (1912-1914) Tadeusz Daniszewski 4,450
10.03.12 Polski ruch robotniczy w latach reakcji (1908-1912) Tadeusz Daniszewski 5,264
04.11.10 Powstanie Krakowskie 6 listopada 1923 8,425
27.02.11 Pożar Reichstagu i oskarżenie Dymitrowa 6,548
15.01.13 Rafał Górski : Historia i teraźniejszość samorządności pracowniczej w Polsce Rafał Górski 4,455
15.12.11 Rewolucja 1905 roku - 3. ROZWÓJ WALK REWOLUCYJNYCH (maj — wrzesień 1905 r.) . Tadeusz Daniszewski 11,253
12.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - cz. III - Rozwój walk rewolucyjnych Tadeusz Daniszewski 10,167
17.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - cz. IV - Od październikowego strajku powszechnego do powstania grudniowego Tadeusz Daniszewski 6,897
25.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - cz. V - Stopniowy odpływ fali rewolucyjnej Tadeusz Daniszewski 6,053
11.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - początkowy etap rewolucji Tadeusz Daniszewski 9,174
30.10.11 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - przesłanki rewolucji burżuazyjno-demokratycznej Tadeusz Daniszewski 5,199
25.02.11 Rewolucja hiszpańska 1936 i wojna domowa 9,320
08.03.11 Rewolucja irańska 1978-79 - ludzie pracy mogli zdobyć władzę 7,063
02.03.10 Rewolucyjne Rady Robotnicze "Młot i Sierp" w powiecie sierpeckim 6,206
17.03.11 Robert Blacho: Komuna Paryska Robert Blacho 8,489
11.08.13 Ryszard Nazarewicz: "Operacja polska" NKWD + komentarz WR Ryszard Nazarewicz 9,210
22.06.11 Ryszard Nazarewicz: Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP Ryszard Nazarewicz 5,673
19.12.12 Ryszard Rauba: „Byłam, jestem, będę!” - Z ostatniego artykułu Róży Luksemburg (Porządek panuje w Berlinie, „Die Rote Fahne” 14 stycznia 1919 r.) Ryszard Rauba 6,140
05.09.11 Ryszard Rauba: W 96. rocznicę uchwalenia manifestu międzynarodowej konferencji socjalistycznej w Zimmerwaldzie z 8 września 1915 r. Ryszard Rauba 4,963
17.05.11 Ryszard Rauba: Żydzi w Polsce Odrodzonej – zarys zagadnienia do połowy lat 30 – tych XX wieku. Ryszard Rauba 8,677
19.07.14 Ryszard Rauba: "Rocznica lipcowa" Ryszard Rauba 5,873
16.06.13 Ryszard Rauba: "Łapy faszystów precz od Hiszpanii ! Niech żyje międzynarodowa solidarność antyfaszystowska! Towarzysze, Robotnicy, Obywatele!" - ze wspólnej Odezwy Komitetów Okręgowych KPP Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, VIII 1936 Ryszard Rauba 4,282
31.03.11 Ryszard Rauba: Kilka uwag Róży Luksemburg o dyscyplinie partyjnej Ryszard Rauba 4,631
29.10.11 Ryszard Rauba: Konieczna zimna krew czyli „pożegnalny”, antywojenny artykuł wielkiego, francuskiego socjalisty Ryszard Rauba 3,699
24.05.11 Ryszard Rauba: Krwawy kwiecień 1936 roku we Lwowie Ryszard Rauba 8,134
24.08.11 Ryszard Rauba: List otwarty do polskiego ludu roboczego napisany przez Księdza Piotra Ściegiennego z 1892 roku – czyli polscy socjaliści w specyficznym hołdzie dla księdza – rewolucjonisty. Ryszard Rauba 6,389
28.05.11 Ryszard Rauba: Ludwik Krzywicki - zapomniany polski marksista Ryszard Rauba 6,880
25.02.12 Ryszard Rauba: O co walczymy ? - Deklaracja programowa Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (tzw. mała deklaracja, Warszawa, 1 marca 1943 roku) Ryszard Rauba 10,001
31.05.11 Ryszard Rauba: Pierwszy program polskiego socjalizmu Ryszard Rauba 5,334

Społeczność

1917 rev