Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 47 gości.

Historia

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
02.05.11 Ryszard Rauba: Piłsudczycy bez Piłsudskiego – sanacyjny obóz rządzący w publicystyce jezuickiego „Przeglądu Powszechnego” z lat 1935 – 1936. Ryszard Rauba 6,391
21.10.11 Ryszard Rauba: Polska Partia Socjalistyczna - Lewica w krytycznych opiniach, przemyśleniach, politycznych analizach i uwagach czołowego ideologa polskiej socjaldemokracji - Róży Luksemburg Ryszard Rauba 6,984
15.12.13 Ryszard Rauba: Przedwojenni polscy komuniści wobec 19. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wybrane opinie, uwagi, refleksje z 1937 roku Ryszard Rauba 2,806
14.08.12 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg wobec zagadnienia rewolucji Ryszard Rauba 4,019
12.05.11 Ryszard Rauba: Sanacyjne rządy piłsudczykowskie wobec wielkiego kryzysu – zarys polityki gospodarczej w latach 1929 – 1935. Ryszard Rauba 5,777
16.07.12 Ryszard Rauba: Spór o oblicze ideowe polskiej szkoły ( od zarania niepodległości do połowy lat 30. XX wieku) – subiektywny szkic Ryszard Rauba 6,389
07.09.11 Ryszard Rauba: Towarzysz Marcin Kasprzak we wspomnieniu Róży Luksemburg: artykuł – nekrolog z 30 września 1905 roku Ryszard Rauba 9,178
21.05.11 Ryszard Rauba: Ustrój szkolny i poziom oświaty w Polsce od chwili odzyskania niepodległości do połowy lat 30 – tych XX wieku - subiektywny szkic Ryszard Rauba 12,371
11.11.11 Ryszard Rauba: W rocznicę niepodległości Polski – Z antysanacyjnej i antyfaszystowskiej odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z listopada 1936 roku Ryszard Rauba 3,681
02.04.12 Ryszard Rauba: W służbie dla Polski i dla klasy robotniczej czyli Ochotnicza Robotnicza Brygada Obrony Warszawy (ORBOW) we wrześniu 1939 r. Ryszard Rauba 3,594
17.09.11 Ryszard Rauba: Wątek Narodowej Demokracji (Endecji) w rewolucyjnej publicystyce Róży Luksemburg z lat 1905 – 1906 Ryszard Rauba 5,801
10.09.11 Ryszard Rauba: Z odezwy KC KPP 11.11.1936 Ryszard Rauba 4,673
23.12.13 Ryszard Rauba: Zbudujemy Polskę nową... - przyczynek do 70. rocznicy bitwy pod Lenino. Ryszard Rauba 3,328
10.08.14 Ryszard Rauba: „DO LUDU PRACUJĄCEGO POLSKI !” - Odezwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z pamiętnego, strajkowego sierpnia 1937 roku. Ryszard Rauba 4,786
25.03.14 Ryszard Rauba: „Precz z najazdem imperialistów polskich na niepodległy naród litewski ! Precz z wojną !” - Z okolicznościowej, antysanacyjnej i antywojennej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski (marzec 1938 r.). Ryszard Rauba 5,413
12.09.11 Salvador Allende: Ostatnie słowa do Narodu (11 września 1973) Salvador Allende 4,243
01.05.10 Skąd się wzięło święto 1 maja? 6,912
13.07.11 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1893-1905 - Część I Tadeusz Daniszewski 5,571
26.07.11 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1983-1905 - Część II Tadeusz Daniszewski 8,385
17.12.09 Solidarność 1980-81 r. - Porażka na progu zwycięstwa Paul Newbery 9,087
05.12.09 Stalinowiec liberałem - tak rodziła się "demokratyczna" opozycja Ludwik Hass 10,547
09.06.12 Stanisław Ciesielski: Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (część I) Stanisław Ciesielski 4,990
19.06.12 Stanisław Ciesielski: Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (część II) Stanisław Ciesielski 4,655
23.03.13 Stanisław Dubois: Pogrzeb krakowski. Ulica łzami zmyta… Stanisław Dubois 3,411
15.05.11 Stanisław Kryciński: Pańszczyzna pochowana Stanisław Kryciński 4,929
26.06.11 Tadeusz Daniszewski: Zarys historii polskiego ruchu robotniczego - Rozdział I - Część I Tadeusz Daniszewski 5,593
02.07.11 Tadeusz Daniszewski: Zarys historii polskiego ruchu robotniczego - Rozdział I - Część II Tadeusz Daniszewski 3,537
05.11.10 Teodora Feder: 5 listopada 1918 - Pierwsza w Polsce Rada Delegatów Robotniczych Teodora Feder 4,165
26.01.17 Testament powstania styczniowego 1,664
20.03.11 Tomasz Nałęcz: Józef Piłsudski a parlament (cz. I) Tomasz Nałęcz 9,675

Społeczność

jednolity front