Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 203 gości.

Historia polskiego ruchu robotniczego

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
03.02.11 Oświadczenia SDKPiL i KPP w sprawie stracenia Proletariatczyków 6,396
29.01.17 Pamięć o historii ruchu robotniczego trwa! Relacja z obchodów 131. rocznicy stracenia Proletariatczyków + FILM 3,143
06.07.11 Pierwsza partia polskiej klasy robotniczej — „PROLETARIAT" - Część I Tadeusz Daniszewski 3,955
10.07.11 Pierwsza partia polskiej klasy robotniczej — „PROLETARIAT" - Część II Tadeusz Daniszewski 11,497
03.04.12 Polski ruch robotniczy w czasie I wojny światowej - część II - Antynarodowa polityka burżuazji polskiej i jej agentur Tadeusz Daniszewski 10,340
25.05.12 Polski ruch robotniczy w czasie I wojny światowej - część III - SDKPiL i PPS lewica w czasach wojny Tadeusz Daniszewski 7,758
03.06.12 Polski ruch robotniczy w czasie I wojny światowej - część IV - Rewolucja lutowa i jej wpływ na walkę wyzwoleńczą narodu polskiego Tadeusz Daniszewski 4,414
22.03.12 Polski ruch robotniczy w czasie I wojny światowej. Stosunek do wojny - probierzem internacjonalizmu Tadeusz Daniszewski 4,102
14.03.12 Polski ruch robotniczy w latach przypływu fali rewolucyjnej (1912-1914) Tadeusz Daniszewski 4,015
10.03.12 Polski ruch robotniczy w latach reakcji (1908-1912) Tadeusz Daniszewski 4,833
04.11.10 Powstanie Krakowskie 6 listopada 1923 7,903
28.11.11 Praca - moja miłość.. Bożena Krzywobłocka 7,756
28.07.11 Program Niezależnej Socjalistycznej Partii Pracy NSPP 5,807
15.01.13 Rafał Górski : Historia i teraźniejszość samorządności pracowniczej w Polsce Rafał Górski 3,960
15.12.11 Rewolucja 1905 roku - 3. ROZWÓJ WALK REWOLUCYJNYCH (maj — wrzesień 1905 r.) . Tadeusz Daniszewski 10,199
12.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - cz. III - Rozwój walk rewolucyjnych Tadeusz Daniszewski 9,084
17.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - cz. IV - Od październikowego strajku powszechnego do powstania grudniowego Tadeusz Daniszewski 6,359
25.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - cz. V - Stopniowy odpływ fali rewolucyjnej Tadeusz Daniszewski 5,663
11.02.12 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - początkowy etap rewolucji Tadeusz Daniszewski 8,593
30.10.11 Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich - przesłanki rewolucji burżuazyjno-demokratycznej Tadeusz Daniszewski 4,804
21.11.11 Ryszard Nazarewicz: Pierwszy oddział partyzancki Gwardii Ludowej Ryszard Nazarewicz 10,566
19.07.14 Ryszard Rauba: "Rocznica lipcowa" Ryszard Rauba 5,088
04.06.13 Ryszard Rauba: Do ludzi pracy - wierzących katolików ! - Z zapomnianej, antywojennej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z 1937 roku Ryszard Rauba 3,247
24.05.11 Ryszard Rauba: Krwawy kwiecień 1936 roku we Lwowie Ryszard Rauba 7,519
28.05.11 Ryszard Rauba: Ludwik Krzywicki - zapomniany polski marksista Ryszard Rauba 6,519
25.02.12 Ryszard Rauba: O co walczymy ? - Deklaracja programowa Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (tzw. mała deklaracja, Warszawa, 1 marca 1943 roku) Ryszard Rauba 9,334
31.05.11 Ryszard Rauba: Pierwszy program polskiego socjalizmu Ryszard Rauba 4,879
21.10.11 Ryszard Rauba: Polska Partia Socjalistyczna - Lewica w krytycznych opiniach, przemyśleniach, politycznych analizach i uwagach czołowego ideologa polskiej socjaldemokracji - Róży Luksemburg Ryszard Rauba 7,652
15.12.13 Ryszard Rauba: Przedwojenni polscy komuniści wobec 19. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wybrane opinie, uwagi, refleksje z 1937 roku Ryszard Rauba 3,218
12.07.12 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg i kultura polska Ryszard Rauba 4,904

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

jednolity front