Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 4 gości.

Historia polskiego ruchu robotniczego

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
14.08.12 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg wobec zagadnienia rewolucji Ryszard Rauba 3,019
07.09.11 Ryszard Rauba: Towarzysz Marcin Kasprzak we wspomnieniu Róży Luksemburg: artykuł – nekrolog z 30 września 1905 roku Ryszard Rauba 8,061
11.11.11 Ryszard Rauba: W rocznicę niepodległości Polski – Z antysanacyjnej i antyfaszystowskiej odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z listopada 1936 roku Ryszard Rauba 3,100
02.04.12 Ryszard Rauba: W służbie dla Polski i dla klasy robotniczej czyli Ochotnicza Robotnicza Brygada Obrony Warszawy (ORBOW) we wrześniu 1939 r. Ryszard Rauba 2,944
04.01.15 Ryszard Rauba: Z Deklaracji Krajowej Rady Narodowej (uchwalonej na pierwszym plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej w dniu 1 stycznia 1944 roku). Ryszard Rauba 3,450
10.09.11 Ryszard Rauba: Z odezwy KC KPP 11.11.1936 Ryszard Rauba 4,077
05.05.12 Ryszard Rauba: Z Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski na Święto Pracy (Warszawa, kwiecień 1937 r.). Ryszard Rauba 3,140
09.08.14 Ryszard Rauba: „DO LUDU PRACUJĄCEGO POLSKI !” - Odezwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z pamiętnego, strajkowego sierpnia 1937 roku. Ryszard Rauba 4,052
25.03.14 Ryszard Rauba: „Precz z najazdem imperialistów polskich na niepodległy naród litewski ! Precz z wojną !” - Z okolicznościowej, antysanacyjnej i antywojennej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski (marzec 1938 r.). Ryszard Rauba 4,718
05.05.11 Ryszard Rauba:Zapomniana odezwa Ryszard Rauba 4,711
13.07.11 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1893-1905 - Część I Tadeusz Daniszewski 4,864
26.07.11 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1983-1905 - Część II Tadeusz Daniszewski 7,316
09.06.12 Stanisław Ciesielski: Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (część I) Stanisław Ciesielski 4,195
19.06.12 Stanisław Ciesielski: Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (część II) Stanisław Ciesielski 3,890
26.06.11 Tadeusz Daniszewski: Zarys historii polskiego ruchu robotniczego - Rozdział I - Część I Tadeusz Daniszewski 4,790
02.07.11 Tadeusz Daniszewski: Zarys historii polskiego ruchu robotniczego - Rozdział I - Część II Tadeusz Daniszewski 2,926
05.11.10 Teodora Feder: 5 listopada 1918 - Pierwsza w Polsce Rada Delegatów Robotniczych Teodora Feder 3,519
26.01.17 Testament powstania styczniowego 1,185
20.04.10 Zbigniew Marcin Kowalewski: Robotnicy chcieli socjalizmu Zbigniew Marcin Kowalewski 4,581

Społeczność

1917 rev