Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Jastrzębska Spółka Węglowa: Będzie strajk?

JSW kopalnia

W sprywatyzowanej w zeszłym roku Jastrzębskiej Spółce Węglowej narasta konflikt pomiędzy załogą a kierownictwem spółki.

W zeszły wtorek 5 czerwca zakładowa "Solidarność" wysłała list do Pracodawców RP w którym wezwano prezesa Jarosława Zagórowskiego do przestrzegania prawa pracy. Była to wyłączna inicjatywa "Solidarności".

Natomiast w ostatni poniedziałek 11 czerwca Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych, wystosowała odnoszący się do ostatni wydarzeń komunikat do załogi JSW. Prezes Zagórowski chce bowiem skłócić załogę, publicznie twierdząc, że związkowcy nie reprezentują jej interesów, ale swój własny.

Prezes Zagórowski po raz kolejny pokazał, że załogę "ma w głębokim poważaniu". Wszystkie możliwości polubownego zakończenia sporów zbiorowych zostały wyczerpane

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej są toczone dwa spory zbiorowe - jeden dotyczy podwyżek płac a drugi umów o pracę

Społeczność

future2