Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 17 gości.
warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: Invalid char in CDATA 0x1F in Entity, line: 46 in /home/v55575293/domains/1917.net.pl/public_html/modules/linkintel/linkintel.module on line 363.

Alexis Tsipras: Przemówienie na konferencji prasowej z 12.06.2012

SYRIZA i jej lider - Alexis Tsipras

Naród grecki swoim głosem oddanym w niedzielę na SYRIZA-EKM [22 maja 2012 roku SYRIZA zarejestrowała się jako nowa partia – SYRIZA Zjednoczony Front Społeczny (SYRIZA-EKM)] otworzą nowy rozdział w greckiej historii po upadku junty.
 
 
W poniedziałek uformujemy rząd wszystkich Greków.
 
Zostawimy przeszłość za sobą.
 
 
Zostawiamy za sobą stare podziały partyjne wśród ludu, które wprowadza obecnie Nowa Demokracja, aby się uratować w tych wyborach. Wszyscy dostajemy nowy początek, dla nas wszystkich. Zjednoczeni – nie podzieleni. Czynimy krok w przyszłość.
 
Stawiamy fundamenty pod nową Grecję.
 
Grecję demokratyczną.
 
Z godnością, stabilnością, bezpieczeństwem, rządami prawa i wzrostem.
 
Bierzemy odpowiedzialność za rządzenie krajem, aby skończyć z zgniłym, zepsutym i nieefektywnym systemem politycznym i ekonomicznym, który zagraża członkostwu Grecji w strefie euro.
 
Hulanie korupcji i niejasnych interesów kosztem ludu greckiego skończy się w niedzielę.
 
Bierzemy odpowiedzialność za rządzenie krajem, aby zagwarantować stabilny, bezpieczny i sprawiedliwy kurs dla ludu i kraju, w ramach strefy euro.
 
Bierzemy odpowiedzialność za rządzenie krajem, aby przywrócić mu jego wiarygodność i prestiż międzynarodowy. W ten sposób zapewnimy uczestnictwo Grecji we wszystkich instytucjach europejskich i międzynarodowych na równych zasadach.
 
 
Bierzemy odpowiedzialność za rządzenie krajem, aby zastąpić nieefektywne memorandum bankructwa Narodowym Programem Podźwignięcia dla gospodarki, rozwoju i produktywnej odbudowy.
 
 
Bierzemy odpowiedzialność za rządzenie krajem, aby przywrócić prawa każdej greckiej rodziny, każdego Greka do godnego życia, bezpiecznej pracy oraz sprawiedliwego i godnego wynagrodzenia.
 
 
Bierzemy odpowiedzialność za rządzenie krajem, aby wszyscy obywatele otrzymali przyzwoitą emeryturę na starość oraz opiekę, niezależnie od dochodu.
 
 
Bierzemy odpowiedzialność za rządzenie krajem, aby przywrócić nie tylko zbiorowe, ale też indywidualne prawa obywateli.
 
 
Indywidualne prawa obywatela do bezpieczeństwa [safety and security].
 
 
Bierzemy odpowiedzialność za rządzenie krajem z pewnością siebie spokojnej władzy, która ma wolę, wiedzę oraz zdolność zmiany losu ludu i kraju.
 
 
W poniedziałek będziemy tworzyć rząd nowej podyktatorskiej ery:

- Rząd z kilkoma ministrami.
 

- Rząd, który będzie bezpośrednio współpracował z administracją publiczną.
 
Oznacza to koniec armii wysoko opłacanych, zasobnych doradców, którzy zastępują administrację publiczną – raczej niezasłużenie – funkcjonując jako imperium In Imperio (władza we władzy).
 
 
Partia polityczna i państwo to dwie różne rzeczy.
 
- Obsadzanie stanowisk w administracji państwowej wg przejrzystych kryteriów w oparciu o zasługi, a nie wg niejasnych, arbitralnych kryteriów partyjnych.

Zjawisko nie do zaakceptowania, jakim są zarabiający niewiarygodnie dużo menadżerowie, dyrektorzy, przewodniczący, dyrektorzy generalni oraz członkowie zarządu publicznych przedsiębiorstw, zniknie w niedzielę.
 
Ich honoraria i wynagrodzenia będą odpowiadały rzeczywistym warunkom kryzysu gospodarczego i społecznego, w jakim znajduje się kraj.
 
W żadnym wypadku ich wynagrodzenia nie będą wyższe niż wynagrodzenia ministrów.
 
Skończy się bogacenie z publicznych funduszy. Wyplenienie z administracji publicznej partyjniactwa i kumoterstwa, wykorzystanie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia pracowników administracji publicznej wyjdzie na dobre nie tylko rządowi, ale całej Grecji.
 
Decyzją nowego rządu:

- Pensje premiera i ministrów zostaną obniżone o połowę.
 
- Zostanie sporządzony spis osobistego dobytku, począwszy symbolicznie od członków rządu i wszystkich, którzy pełnią wysokie stanowiska państwowe, aby mieć możliwość dokonania bezpośredniego i natychmiastowego porównania ich dobytku przed i po pełnieniu funkcji w rządzie.
- Przywileje deputowanych, np. darmowa telefonia i użytkowanie samochodów wypożyczanych od Parlamentu Grecji, zostaną cofnięte.
 
Ograniczone zostanie również delegowania pracowników publicznych do biur deputowanych – w szczególności krytycznych gałęzi, w których brakuje personelu, dot. to lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, profesorów i ochrony.
 
- Zastąpienie obecnie obowiązującego prawa o odpowiedzialności ministrów, ponieważ stanowi jedynie gwarancję immunitetu dla sprytnych polityków.
 
 
Pierwsze projekty ustaw nowego rządu będą obejmować:
 

  1. Przywrócenie płacy minimalnej w wysokości 751 euro dla wszystkich, niezależnie od wieku. Przywrócenie zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 461,5 euro oraz świadczenie go przez dwa razy dłuższy okres czasu, tj. przez dwa lata. Przywrócenie pochorobowego i obowiązkowe rozszerzenie branżowych układów zbiorowych.
  2. Zniesienie podatków specjalnych dla mało i średnio zarabiających oraz przede wszystkim dla bezrobotnych, otrzymujących niską pensję, niską emeryturę i żyjących poniżej granicy ubóstwa.
  3. Nowe „Seisachthea” [Zrzucenie wszelkich więzów].

Z całkowitym lub częściowym anulowaniem zadłużeń gospodarstw domowych wobec banków zależnie od ich obecnej sytuacji i spadku ich dochodu.
 
Z długu małych i średnich przedsiębiorstw zależnym od redukcji ich zysków.
 
Z spłatą zadłużenie rolników wobec banków oraz ochrona mienia każdego rolnika na jego bieżącym poziomie.
 
Z zamrożeniem każdej procedury aukcyjnej sprzedaży mienia na okres dwóch lat.

  1. Polepszenie, zwiększenie liczby beneficjentów oraz stabilne opłacanie programu „Pomoc w domu”.
  2. Ponowne powołanie Organizacji Domów Robotniczych oraz Domu Robotniczego.

 
 
Najbardziej naglącymi priorytetami rządu będą:
 
- Osiągnięcie trzech równoległych i powiązanych ze sobą celów mających zatrzymać spadek pensji, emerytur, wydatków społecznych w gospodarce i społeczeństwie ogółem:

- Materialna pomoc ofiarom kryzysu i polityki wyrażonej w memorandach,
 
- Stabilizacja gospodarki, aby zapobiec nawet większej i dotkliwszej katastrofie finansowej,
 
- Danie poczucia bezpieczeństwa i nadziei przez ograniczenie ogólnego braku bezpieczeństwa oraz tworzenie widocznych pozytywnych oczekiwań i prognoz społecznych i gospodarczych.
 
- Zwalczanie korupcji, niejasnych interesów oraz ponowne zbadanie skandalu nad skandalami byłego systemu dwupartyjnego – skandalu Siemensa.
 
W poniedziałek upadnie w Grecji reżim bezkarności. Ci, którzy myślą, że zamiotą swoje uczynki pod dywan i zatrą wszystkie ślady, mylą się. Nowy parlament, po raz pierwszy z większością sił nieprzekupnych, po raz pierwszy z mniejszością podyktatorskich, dwupartyjnych sił korupcji i niejasnych interesów, będzie chciał zidentyfikować i wskazać winnych odpowiedzialnych za wielkie skandale minionego okresu, a także za przekształcenie kryzysu do przejścia w narodową tragedię.
 
Drodzy przyjaciele,
 
W naszym kraju w ostatnich dniach doświadczamy procesu pokojowej rewolucji o historycznym znaczeniu.
 
Historycznego procesu politycznego wyzwolenia naszego ludu.
 
Niezależnie jak bardzo siły przeszłości będą się starały wyczerpać pasję naszego ludu dla życia w godności, wykorzystując architekturę błota i syndrom Nerona, nie powiedzie się im.
 
Od poniedziałku siły wewnętrznych niejasnych interesów i międzynarodowych lichwiarzy przestaną pisać memoranda, bo nasz lud zacznie pisać historię.
 
Nowa Demokracja i PASOK pójdą w zapomnienie.
 
Jednak zostawią za sobą ograbiony lud, spustoszony kraj.
 
To my bierzemy odpowiedzialność.
 
Bierzemy na swoje barki ciężką odpowiedzialność dziejową za odbudowę kraju z ruin memorandów.
 
Aby postawić solidny fundament pod sprawiedliwe, wydajne i merytokratyczne państwo, gospodarkę odpowiadającą na potrzeby społeczne, na potrzeby naszego ludu.
 
Nie jesteśmy ani mesjaszami, ani bohaterami.
 
Po prostu odpowiadamy na wołanie historii i wypełniamy nasz obowiązek. Nasz patriotyczny i demokratyczny obowiązek. W dużym stopniu to, czy się nam uda czy nie, zależy od tego, na ile lud poprze nasze wysiłki.
 
Nie możemy obiecać nic ponad to, co powtarzaliśmy przed i po wyborach 6 maja i co powtarzamy nawet teraz, patrząc wszystkim Grekom prosto w oczy:
 
Nie zdradzimy was.
 
 
Dziękuję.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tłumaczenie na podstawie tekstu w języku angielskim dostępnego pod adresem: http://www.scribd.com/doc/96938597/Alexis-Tsipras-s-president-of-the-PG-of-SYRIZA-EKM-speech-at-the-Press-Conference-June-12-2012

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci