Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Róża Luksemburg

Róża Luksemburg (pseudonimy Róża Kruszyńska, Maciej Rózga, Spartakus)(urodzona 5 marca 1871 w Zamościu - zmarła 15 stycznia 1919 w Berlinie) działaczka i ideolog polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego.
 
Z pochodzenia Żydówka, była najmłodszym z pięciorga dzieci kupca Eliasza i Line (z domu Loewenstein).  W dzieciństwie na ponad rok przykuła ją do łóżka choroba biodra. Leczono ją nieprawidłowo i przez resztę życia Róża Luksemburg wyraźnie kulała.W roku 1874 rodzina przeniosła się do Warszawy. Tam, jeszcze jako uczennica warszawskiego gimnazjum, Róża Luksemburg wstąpiła do kółek partii "Proletariat".W roku 1887 wstąpiła do partii „Proletariat”. W roku 1889 wyjechała z Warszawy do Zurchu. W Szwajcarii studiowała filozofię, ekonomię i prawo, obroniła doktorat na temat rozwoju przemysłowego Polski i poznała emigrantów rosyjskich – Plechanowa, Kołłątaj, Pawła Akselroda oraz Leona Jogichesa, z którym pozostawała w bliższym związku przez 20 lat.W roku 1893 wraz z Jogischesem założyła partię Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (SDKP) przekształconą w 1900 w Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL). Redagowała w Paryżu organ partyjny Sprawa Robotnicza.Od roku 1898 przebywała w Niemczech, a chcąc uzyskać obywatelstwo niemieckie wyszła za mąż za niemieckiego anarchistę Gustawa Lubecka. Należała do przywódców Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) i uczestniczyła w obradach II Międzynarodówki.W roku 1904 spędziła trzy miesiące w więzieniu za obrazę cesarza Wilhelma II w publicznym przemówieniu.W roku 1905 wróciła do Polski posługując się fałszywym paszportem, by pomóc w organizowaniu akcji skierowanych przeciwko rosyjskim okupantom. Aresztowana przez carską policję i więziona. Członkowie SPD przekupili rosyjskich urzędników i Róża Luksemburg wyszła na wolność za kaucją. W okresie 1905-06 uczestniczyła w rewolucji w Warszawie i Petersburgu.Od roku 1907 prowadziła działalność w Niemczech, lansując koncepcję masowych strajków jako drogi dla rewolucji i obalenia kapitalizmu przemocą. „Strajk masowy, partia i związki zawodowe (wyd. pol. 1959). Pracowała w "Voerwarts" ("Naprzód"), organie prasowym SPD.W roku 1912 wydała podręcznik ekonomii.W roku 1914 opublikowała pracę „Akumulacja kapitału” (podtytuł „Przyczynek do ekonomicznego objaśnienia imperializmu”; wyd. pol. 1963).W latach 1907-1914 uczyła w szkole partyjnej SPD.
W roku 1914 współtworzyła tajny Związek Spartakusa, który ujawnił się 1 maja 1916, po czym została aresztowana za działalność antypaństwową.W październiku roku 1918 wyszła z więzienia. W roku 1918 była współzałożycielką Komunistycznej Partii Niemiec (KPD) przekształconej z Ligi Spartakusa.15 stycznia 1919 roku wraz z Karolem Liebknechtem została aresztowana za udział w powstaniu robotniczym. Policja przekazała więźniów żołnierzom, którzy po przesłuchaniu, pobili, a potem rozstrzelali i wrzucili Różę Luksemburg do kanału. Mordercy postawieni później w stan oskarżenia nie zostali ukarani.

Róża Luksemburg była przedstawicielką lewego, rewolucyjnego skrzydła II Międzynarodówki, a zarazem ostrym krytykiem Lenina i partii bolszewickiej. Była gorącą obrończynią pluralizmu , wolności poglądów i prasy. Bolszewikom zarzucała brak poszanowania dla demokracji i elitarystyczną koncepcję roli partii w procesie rewolucyjnym. Z okresu rewolucji bolszewickiej pochodzi jej znany aforyzm: "Nie ma prawdziwego socjalizmu bez demokracji, tak jak nie ma prawdziwej demokracji bez socjalizmu".Kwestionowała polskie dążenia niepodległościowe uzasadniając ich irracjonalność racjami ekonomicznymi. Razem z Julianem Marchlewskim walczyła z tzw. "socjalpatriotyzmem" PPS i uważała, że poszczególne części Polski stopniowo ulegają "ograniczonemu wcieleniu" do mocarstw zaborczych. Następuje zrastanie się z nimi gospodarczo, społecznie i politycznie. Uważała, że produkcja Królestwa Polskiego na rynek wschodni nieodwracalnie łączy je z Rosją.

Społeczność

Lenin 666