Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 18 gości.

09.10.1908 na stokach Cytadeli stracono Józefa Mireckiego ps. "Montwiłł"

Montwill_mirecki.jpg

W szkole przyłączył się do kółek socjalistycznych organizowanych przez Kazimierza Kelles-Krauza. Nie ukończy jednak gimnazjum wyrzucony z niego za udział w protestach przeciwko rusyfikacji i zatarg z rosyjskim oficerem. Wyjechał do Dąbrowy Górniczej gdzie odbył praktyki ślusarskie i próbował skończyć szkołę dla sztygarów; tym razem wyrzucono go ze szkoły za organizację demonstracji w miejscu gdzie parę lat wcześniej rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do robotników.
 
Ok. 1900 roku rozpoczął pracę jako pomocnik buchaltera w kopalni "Jan". Od tego roku działa też w Polskiej Partii Socjalistycznej. Za działalność socjalistyczną aresztowany; zbiega do Galicji gdzie osiada w Borysławiu; tam też kończy szkołę górniczą i rozpoczyna pracę przy odwiertach ropy naftowej.
 
W 1901 roku wraca do Królestwa Kongresowego gdzie wstępuje do armi carskiej. W 1902 zostaje aresztowany przez ochranę za przynależność do PPS. Od maja 1902 do maja 1903 osadzony w Piotrkowie, później w Radomiu gdzie zorganizował demonstrację na terenie więzienia.
 
Został skazany na zesłanie na 6 lat na Syberię i nadzór policyjny. Zesłany do guberni ołonieckiej w 1904 po 8 miesiącach pobytu na zesłaniu ucieka do kraju. W kraju od razu włącza się w budowę Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Wchodzi do jej kierownictwa i dowodzi wieloma akcjami zbrojnymi; w trakcie rewolucji 1905-1907 zasłynął dowodzeniem brawurową udaną akcją ekspriopriacyjną pod Opatowem w 1905.
 
20 sierpnia 1905 otoczony w domu przy ul. Mokotowskiej 23 przez ochranę po strzelaninie z kozakami próbuje popełnić samobójstwo; nie udaje mu się to ale poważnie się rani. Przewieziony na Cytadelę potem na Pawiak a stamtąd do szpitala św. Ducha skąd ucieka. Szybko opuszcza kongresówkę i wyjeżdza do Galicji.
 
Szybko powraca do Warszawy gdzie ponownie ucieka ochranie. 26 maja 1906 roku uczestniczy w nieudanej akcji bojowej na jadący do Gostynina furgon pocztowy, oraz tym razem w udanym (28 lipca 1906) ataku na pociąg w okolicach Pruszkowa.
 
Wkrótce potem zostaje kierownikiem okręgu bojowego w Łodzi. Jako szef okręgu zorganizował 12 października 1906 akcję pod Rogowem podczas której zatrzymano i splądrowano wagon pocztowy.
 
W 1906 roku w PPS dochodzi do rozłamu. J. Mirecki wstępuje do Polskiej Partii Socjalistycznej- Frakcji Rewolucyjnej. Od sierpnia 1907 został członkiem Wydziału Bojowego PPS-Frakcji Rewolucyjnej. Potem kieruje nieudanym atakiem na pociąg wiozący carskich żołnierzy w Łapach; 28 listopada 1907 zostaje pojmany wraz z żoną i osadzony w Cytadeli Warszawskiej. W trzykrotnych procesach skazany na śmierć.
Akcja pod Rogowem
Wyrok wykonano 9 października 1908. J. Mirecki ps. Montwiłł został rozstrzelany na stokach Cytadeli Warszawskiej. Wg. niektórych relacji w trakcie rozstrzelania miał podnieść okrzyk: "Niech żyje Polska niepodległa". Pochowany w nieznanym miejscu.
 
Pośmiertnie w 1930 roku Krzyżem Niepodległości z Mieczami w 1983 roku Gwiazdą Wytrwałości.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

1917 rev