Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Europejski Manifest Antyfaszystowski

Antyfaszyzm

Publikujemy niniejszy manifest w wyrazie internacjonalistycznej solidarności z przeciwnikami faszyzmu. Jest to praca zbiorowa autorstwa greckiej radykalnej lewicy.

Tłumaczenie: Dariusz Zalega, Zbigniew Marcin Kowalewski

---------------

Europejski Manifest Antyfaszystowski

Sześćdziesiąt lat po zakończeniu drugiej wojny światowej i klęsce faszyzmu i nazizmu, w całej niemal Europie jesteśmy świadkami wzrostu sił skrajnej prawicy. Jeszcze bardziej jednak niepokojącym zjawiskiem jest to, że na prawo od tej skrajnej prawicy rozwijają się siły jawnie neonazistowskie, które w pewnych krajach (Grecja, Węgry…) zakorzeniają się w społeczeństwach, tworząc masowe, radykalne, rasistowskie, ultraprzemocowe i pogromowe ruchy. Ich deklarowanym celem jest zniszczenie wszelkich związkowych, politycznych i kulturalnych organizacji pracowniczych, zdławienie wszelkiego oporu obywatelskiego, negacja prawa do odmienności oraz eksterminacja – nawet fizyczna – tych, którzy się „różnią” i są najsłabsi.

Podobnie jak w latach dwudziestych. i trzydziestych, zasadniczą przyczyną tego neofaszystowskiego i skrajnie prawicowego zagrożenia jest głęboki kryzys gospodarczy, społeczny, polityczny, ale także etyczny i ekologiczny kapitalizmu, który, pod pretekstem kryzysu zadłużenia, dopuszcza się bezprecedensowych zamachów na stopę życiową, wolności i prawa pracowników i tych, co na dole! Skrajna prawica i siły neonazistowskie rozwijają się, eksploatując lęki tych, którym się powodzi, przed wybuchem społecznym, radykalizację klasy średniej, niszczonej przez kryzys i drakońskie plany oszczędnościowe, oraz rozpacz zepchniętych na margines społeczeństwa i zubożałych bezrobotnych. Uzyskują masowe wpływy w uboższych warstwach, napuszczając je systematycznie na kozły ofiarne (imigrantów, muzułmanów, Żydów, LGBT, niepełnosprawnych…), podobnie jak na organizacje lewicowe i na związki zawodowe.

Nie wszędzie w Europie ta skrajna prawica jest tak samo wpływowa i radykalna. To jednak, że wszędzie prowadzi się politykę drastycznego zaciskania pasa, sprawia, że wzrost sił skrajnej prawicy jest niemal powszechnym zjawiskiem. Wniosek jest oczywisty: żywiołowy wzrost skrajnej prawicy i pojawienie się masowego, ultraprzemocowego neofaszyzmu to już nie wyjątek od europejskiej reguły, a to każe antyfaszystom na tym kontynencie stawić czoło temu problemowi z rozmachem proporcjonalnym do jego wymiaru – a jest to problem o wymiarze ogólnoeuropejskim!To wszystko, co powiedzieliśmy, nie wystarczy – należy bowiem zdać sobie również sprawę z tego, że walka ze skrajną prawicą i neonazizmem to sprawa nie cierpiąca zwłoki. W wielu krajach europejskich zagrożenie neofaszystowskie jest już tak bezpośrednie, że walka z faszyzmem staje się priorytetem, walką na śmierć i życie, w której stawką jest być albo nie być lewicy i organizacji pracowniczych, swobód i praw demokratycznych, solidarności i tolerancji, prawa do odmienności. To, co dzieje się codziennie na ulicach miast europejskich, świadczy, że uczestniczymy w wyścigu na czas z rasistowskim barbarzyństwem i neofaszyzmem.

Jest rzeczą oczywistą, że ze względu na głębię kryzysu i ogrom szkód społecznych, które on powoduje, na ostrość polaryzacji społecznej, determinację i agresywność klas panujących, na wagę historyczną tego, co jest przedmiotem obecnej konfrontacji i na rozmach, którego nabiera wzrost sił skrajnej prawicy, walka z faszyzmem jest zadaniem strategicznym, wymagającym poważnych posunięć organizacyjnych i długofalowego zaangażowania politycznego. Dlatego walka ta powinna być ściśle związana z codzienną walką z polityką zaciskania pasa i z systemem, który ją generuje.

Aby walka antyfaszystowska była skuteczna i zgodna z oczekiwaniami społeczeństw, powinna być prowadzona w sposób jednościowy i demokratyczny oraz być dziełem samych mas ludowych. Dlatego obywatele i obywatelki sami powinni organizować swoją walkę i samoobronę przed faszystami. Zarazem, aby była ona skuteczna, powinna być globalna – stawiać czoło skrajnej prawicy i neofaszyzmowi wszędzie tam, gdzie pojawia się trucizna rasizmu i homofobii, szowinizmu i militaryzmu, kultu ślepej przemocy, negacji komór gazowych w Auschwitz i samego Auschwitz. Krótko mówiąc, na dłuższą metę walka z faszyzmem będzie skuteczna wtedy, gdy w działaniu będzie proponowała alternatywną wizję społeczeństwa, diametralnie przeciwstawną tej, którą lansuje skrajna prawica. Społeczeństwa opartego na solidarności, tolerancji i braterstwie, odrzucającego seksizm i ucisk kobiet, opartego na poszanowaniu prawa do odmienności, na internacjonalizmie i skrupulatnej ochronie środowiska, na obronie wartości demokratycznych i humanistycznych.

Ten europejski ruch antyfaszystowski powinien być spadkobiercą wielkich tradycji antyfaszystowskich naszego kontynentu! W tym celu powinien on tworzyć grunt pod zorganizowany na stałe i prowadzący codzienną działalność ruch społeczny, który przenikałby całe społeczeństwo, organizowałby antyfaszystowskich obywateli w siatki po linii zawodowej, w miejscach zamieszkania i zgodnie z ich zainteresowaniami, prowadził walkę na wszystkich odcinkach ludzkiej działalności i był gotowy do – nawet fizycznej – ochrony naszych najbardziej zagrożonych współobywateli, imigrantów, Romów, mniejszości narodowych i etnicznych, muzułmanów, Żydów, LGBT, wszystkich tych, którzy systematycznie padają ofiarą rasizmu państwowego i faszystowskich szumowin.

Ponieważ potrzeba mobilizacji antyfaszystowskiej w skali europejskiej staje się z dnia na dzień coraz bardziej nagląca, my, podpisani pod tym manifestem, wzywamy do utworzenia jednościowego, demokratycznego i masowego Europejskiego Ruchu Antyfaszystowskiego, który potrafiłby stawić czoło brunatnej zarazie, szerzącej się na naszym kontynencie, i ją pokonać. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby kongres założycielski tego Europejskiego Ruchu Antyfaszystowskiego, który tak bardzo jest potrzebny, odbył się Atenach wiosną 2013 r. i był połączony z wielką europejską manifestacją antyfaszystowską na ulicach stolicy Grecji.

Tym razem historia nie może się powtórzyć!

NO PASARAN!

Źródło: http://antifascismeuropa.org/manifiesto/pl

Społeczność

BLOOD