Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Oświadczenie prasowe Sekretariatu Serbskiego Ruchu Komunistycznego

serbia_coa.jpg

Poniżej publikujemy tłumaczenie wiadomości która została nadesłana od "Serbskiego Ruchu Komunistycznego na nasz adres email

Lewica Serbii zjednoczyła się

W poniedziałek, 24 marca, zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy i jedności działania między 6 lewicowymi organizacjami politycznymi stającymi się integralną częścią Ruchu Komunistycznego w Serbii. Umowa została podpisana w siedzibie KP Serbii w Belgradzie. To doniosłe wydarzenie historyczne nastąpiło ze względu na rosnącą presję sił reakcji na robotników Serbii, ze względu na politykę państwa, którego przywódcy nieubłaganie od 23 lat doprowadzają kraj do całkowitej nędzy i rozpaczy, ze względu na hańbiącą i zdradliwą politykę zagraniczną administracji państwową, jak również ze względu na silną tendencję lewicy do sprzeciwiania się takiemu spustoszeniu przez lokalną oligarchii.

Barbarzyński rozbiór suwerennej Jugosławii, a później kilku byłych republika, doprowadził centralne Bałkany do stanu całkowitej anarchii i grabieży, stworzył podstawy dla wszelkiego rodzaju działalności przestępczej oraz miejsca, gdzie ludzie uczciwie i ciężko pracujący mogą znaleźć tylko ból i cierpienie. Lewicowe, postępowe siły Serbii stworzyły silny blok po lewej stronie [sceny politycznej], w celu ustanowienia politycznej równowagi w jednobiegunowym świecie, a później stworzenia sprawiedliwego i humanitarnego państwa socjalistycznego.
Porozumienie oparte jest na następującej platformie:

1.Serbski Ruch Komunistyczny obejmuje wszystkie grupy, ruchy, stowarzyszenia i partie polityczne, które wyraża zgodę na uczestnictwo w tej wspólnej platformie.

2.Serbski Ruch Komunistyczny jest w szerszej perspektywie oddany sprawie zmiany struktury kapitalistycznej na socjalistyczną. Oznacza to:

a) zniesienie prywatnej własności środków produkcji,

b) przywrócenie i utworzenie samorządu robotniczego,

c) system gospodarki planowej,

d) bezpłatną oświatę i bezpłatną opiekę zdrowotną,

e) pracę jako prawo, a nie przywilejem,

f) gwarancję prawa do emerytury po 60 roku życia,

g) sprawiedliwe i odpowiedzialne społecznie państwo,

h) silne wojsko i zorganizowaną TO (Obrona Terytorialna),

j) aktywne międzynarodowe współistnienie, proletariacki internacjonalizm i powrót do Ruchu Państw Niezaangażowanych.

3. Serbski Ruch komunistyczny prowadzi stałą i bezkompromisowa walkę z przestępczością, korupcją, niesprawiedliwością społeczną i wszystkim, co szkodzi robotnikom, chłopom, studentom i młodzieży.

4. Serbski Ruch Komunistyczny jest stanowczo przeciwny stosunkom lub wstąpieniu Serbii do jakiejkolwiek kapitalistycznej organizacji jak MFW, Bank Światowy, NATO czy UE.

5. Serbski Ruch Komunistyczny będzie prowadził skoordynowaną i stalą pracę w celu stworzenia i upowszechniania świadomości klasowej wśród obywateli Serbii, za pośrednictwem swoich mediów lub mediów obsługujących ten ruch.

6. Serbski Ruch Komunistyczny będzie zachowywał i chronił tradycję historyczną walki antyfaszystowskiej i NOB [Narodnoosvobodilna borba, Wojna Narodowowyzwoleńcza 1941-1945].

7. Członkowie Serbskiego Ruchu Komunistycznego są niezależni w swojej pracy, z wyjątkiem, gdy chodzi o decyzję organu koordynacyjnego w sprawie wspólnej akcji, działań lub innych aspektów współpracy.

8. Wszyscy członkowie ruchu są odpowiedzialni za przestrzeganie decyzji organu koordynującego.

9. Wszystkie organizacje, ruchy i partie polityczne, które w ich wewnętrznych programach zawierają postanowienia sprzeczne z wspólną platformą ruchu, nie mogą być częścią tego ruchu.

Serbski Ruch Komunistyczny został założony 9 września 2012 r., zarejestrowany został 24 stycznia 2013 r. pod nr BU 10380/2012. W skład ruchu wchodzą następujące organizacje, które podpisały porozumienia: Komunistyczna Partia Serbii (KPS), Nowa Komunistyczna Partia Serbii (NKPS), Jugosłowiańskie Centrum im. Tity (JCT), Liga Komunistów Jugosławii w Serbii, ruch studencki - Czerwony Październik, Front Rewolucyjnej Młodzieży (ORF), Komuniści Kraljeva i kilka lokalnych organizacji lewicowych.

W przyszłości Ruch oczekuje wzmocnienia swojej siły dzięki innym organizacjom, które należą do lewicy, a których programy nie są sprzeczne z podstawową platformą Ruchu. Kierownictwo Ruchu wyraża silny sprzeciw wobec dopuszczania organizacji, których podstawowy program różni się od wspólnej platformy i zrobi wszystko, aby uchronić Ruch przed ideologicznym bałaganem.

Serbski Ruch Komunistyczny, Obalskih radnika 39, 11000 Belgrad, SERBIA
Telefon: +381-64-077-0700,+381-62-518-180
E-Mail: inters@kps.rs;
strona internetowa: http://www.kps.rs

Społeczność

Ochotnik