Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 26 gości.

KP Turcji i LFWP o sytuacji w Turcji

Turcja - TPK - KP Turcji

Oświadczenie KC KP Turcji (TKP) w związku z ostatnimi wydarzeniami

Opcja dla Klasy Robotniczej z pewnością będzie miała miejsce
 
1.       Już od kilku dni Turcja jest świadkiem prawdziwego ruchu ludowego. Akcje i protesty, które rozpoczęły się w Istambule i rozprzestrzeniły się na całą Turcję mają masowy, uzasadniony i historyczny charakter. Najważniejsza jest uderzająca zmiana nastroju ludu. Lęk i apatia zostały przezwyciężone, a ludu uzyskał pewność siebie.
 
2.       Komunistyczna Partia Turcji jest częścią ruchu ludowego od samego początku i zmobilizowała wszystkie swoje siły, starała się uwydatnić rewolucyjny i proletariacki charakter ruchu, starała się promować dojrzałą postawę dyscypliny, organizowała liczne akcje i demonstracje. W tym czasie policja przeprowadziła ciężki atak na siedzibę naszej partii w Ankarze. W całej Turcji kilku członków partii zostało rannych i aresztowanych. Były pewne próby uprowadzenia naszych kadr partyjnych. Ale próby prowokacji przeciwko naszej partii udaremniono.
 
3.       Kładąc nacisk na rolę TKP, nie chcemy lekceważyć spontanicznego charakter ruchu czy wkładu innych podmiotów politycznych. Wręcz przeciwnie, TKP podkreśliła aspekt ruchu, który jest poza wpływem jakiegokolwiek czynnika politycznego czy wszelkiego rodzaju politycznego oportunizmu.
 
4.       Wezwanie rządu do ustąpienia przez masy jest prawdą absolutną tego ruchu. Chociaż oczywiste jest, że lewicowej alternatywy nie można zbudować „w tej chwili”, to żądanie to powinno być głośno wyrażone. Ta opcja dla ludzi pracy może zostać stworzona tylko korzystających z energii wyzwolonej w tej historycznej chwili. TKP będzie koncentrować się na tym i odsłonić prawdziwe znaczenie alternatyw, takich jak „utworzeniu rządu narodowego”, które najprawdopodobniej zostaną rzucone, aby zwieść masy pracujące, że kryzys można przezwyciężyć ten sposób.
 
5.       Bez wątpienia, dzierżący władzę będzie starali się uspokoić lud, przywrócić kontrolę, a nawet próbować wykorzystać sytuację na swoją korzyść. Mogą mieć tymczasowe sukcesy. Nawet w tym przypadku ruch ludowy nie zostanie zaprzepaszczony. TKP jest gotowa na okres przeciągłej, lecz intensywnej walki.
 
6.       Aby działać wspólnie, różne gałęzie ruchu socjalistycznego mające podobne cele i troski muszą natychmiast ocenić wzrost tego ludowego ruchu. TKP, nie przerywając swoich codziennych misji i działalności, będzie działać odpowiedzialnie w zakresie tej kwestii i dążyć do stworzenia wspólnej platformy, zgodnie z pilnymi żądaniami wymienionymi poniżej.
 
7.       Aby zniweczyć plany rządu, mające na celu zakwalifikowanie i podzielenie ruchu ludowego na legalny i nielegalny, wszystkie siły muszą unikać działań, które mogą podważyć  legitymizację ruchu. To władza polityczna atakuje. Lud powinien bronić siebie, jak również jego prawowite działania, ale nie wpadać nigdy w pułapkę prowokacji zastawioną przez rząd.
 
8.       Podczas gdy masy skandują hasło „Rząd do dymisji”, negocjacje ograniczone do przyszłości Praku Taksim-Gezi nie mają sensu. Rząd udaje, że nie rozumie, iż dawna równowaga sił została zachwiania w fundamentalny sposób i nie może zostać przywrócona. Każdy wie, że ruch ludowy nie jest efektem wrażliwości wobec drzew w Parku Gezi. Gniew ludu wynika z projektów przekształceń miejskich, terroru rynków, jawnych bezpośrednich interwencji w różne style życia, amerykanizmu i podporządkowanie się USA, reakcyjnej polityki, wrogości wobec narodu syryjskiego. AKP nie może oszukiwać ludu dyskursem typu „będziemy sadzić więcej drzew, niż zetniemy”.
 
9.       Podczas zakasujemy rękawy, aby stworzyć alternatywę dla ludzi pracy, ruch musi opierać się na pewnych konkretnych postulatach. Żądania te będą ważne w przypadku dymisji rządu lub Erdogana:
 
a)      Rząd musi ogłosić, że wszelkie projekty przewidujące likwidację Parku Gezi oraz Centrum Kultury im. Ataturka, zostaną porzucone.
 
b)      Aresztowani podczas oporu muszą zostać wypuszczeni, a wszelkie oskarżenia przeciwko nim muszą być natychmiast cofnięte.
 
c)       Wszyscy urzędnicy, których zbrodnie przeciwko ludowi zostaną udowodnione w raportach komisji utworzonych przez Związek Izb Adwokackich oraz lokalne izby adwokackie muszą zostać odwołani.
 
d)      Próby ograniczania prawa ludu do prawdziwych wiadomości o rozwoju wypadków muszą zostać zaprzestane.
 
e)      Wszelkie zakazy dot. zgromadzeń, demonstracji i marszy muszą być cofnięte.
 
f)       Wszelkie faktyczne i prawne przeszkody, które uniemożliwiają polityczną partycypację ludu, w tym 10-procentowy próg wyborczy oraz antydemokratyczne artykuły „Prawa o partiach politycznych”, muszą zostać zniesione.
 
g)      Wszelkie inicjatywy mające na celu narzucenie jednolitego stylu życia wszystkim muszą zostać zaprzestane.
 
10.   Te pilne żądania w żadnym wypadku nie wpływają na nasze prawo i obowiązek kontynuowania sprzeciwu wobec władzy politycznej. Reakcja ludu wobec rządu musi zostać wzmocniona, a działania muszą być skoncentrowane na stworzeniu rzeczywistej alternatywy na scenie politycznej.
 
11.   Gwiazda i półksiężyc na tureckiej fladze, które miały zapewnić osłonę dla reakcyjnych i szowinistycznych ataków na robotników, lewicowców, Kurdów po faszystowskim przewrocie wojskowym z 12 września 1980 r., zostały wyrwane przez Lud z rąk faszyzmu i oddane do godnych rąk Deniza Gezmişa[i] i jego towarzyszy, jako flaga w rękach patriotów.
 
12.   Ruchu Ludowy od samego początku uporczywie przeciwstawiał się złowrogiej strategii szczucia w Turcji jednej społeczności przeciwko drugiej. Taka postawa musi być starannie utrzymywana, nie pozostawiając miejsca na szowinizm czy wulgarny nacjonalizm.
 
13.   Apelując do naszych kurdyjskich braci i sióstr, już oświadczyliśmy, że „nie ma pokoju z AKP”. Nie możliwe jest porozumienie z władzą polityczną, od której odwrócił się jej własny Lud oraz której prawdziwe oblicze zostało ukazane. Politycy kurdyjscy muszą zrezygnować z „pielęgnowania nadziei na dalszy postęp z AKP” i stać się silnym składnikiem zjednoczonego, patriotycznego i świadomego ruchu robotniczo-ludowego.
 
14.   Nasi obywatele, którzy stracili życie z rąk sił policyjnych władzy politycznej, poświęcili swoje życie w imię walki słusznej i o historycznym znaczeniu. Lud nigdy nie zapomni ich imion, a ci, którzy odpowiadają za ich śmierć, zapłacą przed obliczem prawa.
 
Komitet Centralny
Komunistyczna Partia Turcji
4 czerwca 2013 r.
 

Tekst w języku angielskim dostępny jest pod adresem: http://www.fightbacknews.org/2013/6/5/communist-party-turkey-statement-mass-protest-movement
 
[i] Deniz Gezmiş (1947-1972) – turecki komunista, członek Robotniczej Partii Turcji oraz Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Turcji; znany jako „turecki Che Guevara”; stracony.

__________________________________________________________________________________
 
Leila Khaled: „Nie opuszczajcie placu!”
Towarzyszka Leila Khaled podczas I Konferencji Kobiet Bliskiego Wschodu w Amidzie/Diyarbakirze wydała następujące oświadczenie solidarności i zachęty dla towarzyszy w Turcji uczestniczących w masowych protestach na Placu Taksim:
 
„W imieniu mojego narodu, narodu palestyńskiego, zawsze sprzeciwialiśmy się faszyzmowi i uciskowi, sprzeciwialiśmy się represjom. Jesteśmy narodem żyjącym w niesprawiedliwości i pod okupacji naszej ziemi, najdłuższej okupacji w historii, izraelskiej syjonistycznej okupacji  Palestyny. Apeluję do was: Musicie pozostać na placu, na Placu Taksim, aż rząd uzna wasze żądania. Nie opuszczajcie go. Uczestniczcie tam dalej w waszej pokojowej demonstracji, waszym pokojowym strajku, okupacji. I wzywam kobiety do przyłączenia się do niej na szeroką skalę wszędzie, na placach różnych miast, nie tylko na Placu Taksim. Niech żyje walka ludu o jego prawa!”

See video

 
Tekst ukazał się 2 czerwca 2013 r. na oficjalnej stronie Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny pod adresem: http://pflp.ps/english/2013/06/leila-khaled-stay-in-the-square-to-turkish-prisoners/

Społeczność

Ochotnik