Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Wenezuela: I Kongres Robotniczy - "Ani kapitaliści, ani biurokracja; cała władza w ręce klasy robotniczej!"

wenezuela.jpeg

W dniach 21-23 czerwca w znacjonalizowanych zakładach Sidor w stanie Guayana miała miejsce I Kongres Robotniczy zorganizowany przez Narodowy Ruch Kontroli Robotniczej. W kongresie wzięło udział ok. 50 delegacji robotniczych z całego kraju. Udział wzięli również m.in. radykalni działacze PSUV, związkowcy-członkowie KP Wenezueli oraz przedstawiciele Narodowego Związku Robotniczego (UNETE) - największej centrali związkowej w kraju.
 
Tematem kongresu były "Równowaga i wyzwania dla kontroli robotniczej i rad robotniczych w budowie socjalizmu". Celem zjazdu miało być "promowanie, wzmocnienie i konsolidacja samoorganizacji klasy robotniczej", a jego głównym hasłem popularny na skrajnej lewicy wenezuelskiej slogan "Ani kapitaliści, ani biurokracja - cała władza w ręce klasy robotniczej!".
 
Alexander Coriano, koordynator Narodowego Ruchu Kontroli Robotniczej, stwierdził, że kontrola robotnicza nie powinna się sprowadzać do mianowania robotników menadżerami, ale powinna polegać na aktywnym udziale załogi w zarządzaniu zakładem. "Propozycja kolektywnego zarządzania jest złożona i powinna być ciągle analizowana. Przedsiębiorstwo powinno być kierowane przez robotników" - powiedział w lokalnej gazecie "Diaro de Guayana".
 
27 lipca będzie miało miejsce ponowne spotkanie, którego celem będzie redakcja manifestu i deklaracji kongresowych, które zostaną podane do publicznej wiadomości i złożone na ręce prezydenta Nicolasa Maduro do rozpatrzenia.

Społeczność

future2