Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Wikipedia wciąż stronnicza

Wikipedia.jpg

Wikipedia w dalszym ciągu nie może uchodzić za obiektywne źródło wiedzy. Świadczą o tym kolejne stronnicze działania redaktorów i administratorów tej internetowej encyklopedii.

Jeden z administratorów Wikipedii usunął z artykułu pn. „Narodowe Siły Zbrojne” informację o listach proskrypcyjnych. Listy te stwierdzają negatywny stosunek Narodowych Sił Zbrojnych do Żegoty. Usunięto także informację o negatywnym stosunku Narodowych Sił Zbrojnych do Armii Krajowej podaną za książką Jana Ciechanowskiego pt. „Powstanie Warszawskie” z 2009 roku.

Artykuł pod tytułem „Mord w Petrykozach” już po niecałej godzinie od zaistnienia został zgłoszony przez jednego z administratorów do usunięcia jakoby nie był encyklopedyczny. Artykuł ten traktuje o zbrodni dokonanej przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Ostatecznie nie osiągnięto porozumienia i artykuł pozostał, przynajmniej na 30 dni. Aczkolwiek z artykułu usunięto informacje nawiązujące do Narodowych Sił Zbrojnych.

Innym przykładem stronniczości na Wikipedii są działania redaktora Ktavietza. Dopuszcza się on nieprawidłowości, usuwa źródła, wprowadza subiektywne, prawicowe treści. Pomimo zgłoszenia jego wyczynów administracji, nie wyciągnięto wobec niego konsekwencji. To dzięki niemu artykuł pn. „związek zawodowy” jest jednym z najmniej neutralnych artykułów na polskiej Wikipedii. Z kolei w artykule pn. „narodowy socjalizm” zrównał on stalinizm z komunizmem.

Osobom znającym język angielski zaleca się w miarę możliwości korzystanie i dodawanie treści na angielskojęzycznej wersji Wikipedii, która nie uchodzi za stronniczą i nieobiektywną. Pomimo różnych działań nic nie wskazuje na to, by polska Wikipedia przestała być prawicowa.

Społeczność

Lenin 666