Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 69 gości.

Olsztyn: Mienie garnizonowe prywatyzowane za 1% wartości

Pieniądze

Archidiecezja Warmińska chce przejąć grunt, na którym stoi kościół garnizonowy w Olsztynie przed wojną służący ewangelikom, a po 1945 r. będący katolicką świątynią wojskową.

MON dostosowując struktury duszpasterstwa wojskowego do obecnych potrzeb armii, we wrześniu 2013 r. podjęło decyzję o likwidacji parafii wojskowej w Olsztynie, jednocześnie wyrażając chęć przekazania kościoła garnizonowego Archidiecezji Warmińskiej. Od 31 XII 2013 r. majątek parafii został jej użyczony.

Archidiecezja wystąpiła w styczniu do prezydenta Olsztyna, by wyraził zgodę na sprzedaż kościoła wraz z działką, przyznając jednocześnie 99% bonifikatę. Prezydent zwrócił się o zgodę do wojewody warmińsko-mazurskiego, a ten przychylił się do wniosku.

Nieruchomość zostanie wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, a następnie sprzedana Archidiecezji za 1% wartości.

Prawo umożliwia sprzedaż nieruchomości z 99% bonifikatą kościołom i związkom wyznaniowym, jeśli tę chcą je wykorzystywać w celach sakralnych.

Społeczność

Pokój i ziemia