Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

CBOS: 76% Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy

Bezrobocie

76% respondentów ma negatywną opinię o krajowym rynku pracy - wynika z sondażu CBOS. Dobrą opinię miało 4% badanych.

Najgorzej sytuację oceniają badani źle oceniający swą sytuację materialną (90% opinii negatywnych), w tym bezrobotni (87%), respondenci o najniższych dochodach per capita (86%) i osoby w wieku powyżej 64 lat (85%).

"Nieco lepiej niż inni kwestię zatrudnienia w Polsce oceniają natomiast przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści wyższego szczebla oraz prywatni przedsiębiorcy" - stwierdził CBOS w raporcie z badań.

54% badanych było zdania, że w ciągu roku sytuacja na rynku pracy nie ulegnie zmianie, 11% oczekuje poprawy, przy czym zdecydowany optymizm wyraża jedynie 1% respondentów.

Największy pesymizm dominuje wśród osób niezadowolonych ze swej sytuacji materialnej (40%), uzyskujące dochody per capita poniżej 500 zł (34%), rencistów (37%), rolników (33%) i bezrobotnych (33%).

Badanie przeprowadzono zostało metodą wywiadów bezpośrednich w dniach 6–12 III na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

Społeczność

LENIN