Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Kandydaci do PE odpowiadają na pytania WR: prof. dr hab. Tadeusz Iwiński

Tadeusz Iwiński (numer 1 na liście SLD-UP w okręgu nr 3 - podlasko-warmińsko-mazurskim)

W związku z zbliżającymi się wyborami do PE, rozesłaliśmy do lewicowych kandydatów ankietę z następującymi pytaniami:
 
1) Czy czuje się Pan/-i reprezentantem ludzi pracy jako kandydat z lewicowej listy?
 
2) Czy poparłby/-aby Pan/-i dążenie do wprowadzenia ogólnoeuropejskiej płacy minimalnej?
 
3) W Unii Europejskiej jest 27 milionów bezrobotnych i liczba ta ciągle rośnie, co powoduje rozszerzanie się obszarów ubóstwa. Czy poparłby/-aby Pan/-i wprowadzenie ogólnoeuropejskich przepisów prawa pracy ustalających 30-godzinny tydzień pracy. Czy zgadza się Pan/-i z tym, że skrócenie tygodnia roboczego poprawiłoby sytuację ludzi pracy, likwidując bezrobocie?
 
4) Wg Fundacji im. Friedricha Eberta w krajach "starej piętnastki" co czwarty pracownik należy do związku zawodowego, a w Polsce co ósmy. Fundacja w raporcie z 2009 r. stwierdziła również, że Polska należy do 3 państw unijnych, w których najtrudniej założyć związek zawodowy. Czy uważa Pan/-i, że należy zmienić ustawodawstwo, które utrudnia pracownikom zrzeszanie się w związkach zawodowych? Jaki jest Pana/-i pogląd na ich rolę w gospodarce?
 
5) Czy poparłby/-aby Pan/-i postulat nacjonalizacji strategicznych sektorów gospodarki celem zwiększenia kontroli społeczeństwa nad dochodem narodowym?

 
Oto odpowiedź nadesłana przez prof. dr hab. Tadeusza Iwińskiego - nr 1 SLD-UP w okręgu wyborczym nr 12 (podlasko-warminsko-mazurskim):
__________________________________________________________________________________
 

 1)Czy czuje się Pan reprezentantem ludzi pracy jako kandydat z lewicowej listy?
 
Czuję się jak najbardziej.
 
2) Czy poparłby Pan dążenie do wprowadzenia ogólnoeuropejskiejpłacy minimalnej?

 
Zdecydowanie poparłbym.
 

3) W Unii Europejskiej jest 27 milionów bezrobotnych i liczba ta ciągle  rośnie, co powoduje rozszerzanie się obszarów ubóstwa. Czy poparłby Pan wprowadzenie ogólnoeuropejskich przepisów prawa pracy  ustalających 30-godzinny tydzień pracy. Czy zgadza się Pan z tym, że  skrócenie tygodnia roboczego poprawiłoby sytuację ludzi pracy, likwidując bezrobocie?
 
30-godzinny dzień pracy to przesada. Ale np. Francuzi praktykowali, z niezłymi rezultatami, 35-godzinny tydzień.

4) Wg Fundacji im. Friedricha Eberta w krajach "starej piętnastki" co czwarty pracownik należy do związku zawodowego, a w Polsce co ósmy. Fundacja w raporcie z 2009 r. stwierdziła również, że Polska należy do 3 państw unijnych, w których najtrudniej założyć związek zawodowy. Czy uważa Pan, że należy zmienić ustawodawstwo, które utrudnia pracownikom zrzeszanie się w związkach zawodowych?  Jaki jest Pana pogląd na ich rolę w gospodarce?
 
Takie zmiany uważam za celowe.
5) Czy poparłby Pan postulat nacjonalizacji strategicznych sektorów gospodarki celem zwiększenia kontroli społeczeństwa nad dochodem narodowym?

To kwestia skomplikowana, nie nadająca się do zdawkowej odpowiedzi. Z pewnością np. w Polsce sektor państwowy w gospodarce jest zbyt wąski,a regulacyjna rola państw - nadmiernie ograniczona.

    Z ukłonami,
                                  Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński
                  Lider listy SLD-UP w okręgu Podlasko-Warmińsko/Mazurskim

Społeczność

Lenin001