Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Opłata za drugi kierunek została zdelegalizowana

TK

Trybunał Konstytucyjny 5 czerwca orzekł, że płacenie za drugi kierunek studiów jest niezgodne z konstytucją. Istnieje zapis mówiący o bezpłatnym dostępie do edukacji, TK jednak dopuszcza pewne odstępstwa w postaci odpłatnych niektórych aspektów edukacji nie związanych z samym uczęszczaniem do uczelni publicznych.

Sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz oznajmiła, że studia stacjonarne na uczelniach państwowych są bezpłatne. O odstępstwach od tej reguły mówi między innymi zapis w konstytucji, że wolność od opłat za edukację nie obowiązuje "usług o charakterze ponadstandardowym lub nadzwyczajnym" czy "świadczeń uzupełniających, z których skorzystanie nie ma wpływu na spełnienie warunków ukończenia studiów lub uzyskane w ich trakcie wyniki".

Trybunał wyjaśnił, że drugi kierunek studiów nie zalicza się do „usług o charakterze ponadstandardowym”.

Jest to już jeden z większych ukłonów w stosunku do polskiej młodzieży od wielu lat prowadzenia dość ułomnej polityki edukacyjnej w Polsce.

News autorstwa tow. Matiba

Społeczność

Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse