Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

Wzywamy do głosowania na listy SLD - Lewica Razem w wyborach samorządowych 16.11.2014

SLD Lewica razem wybory samorządowe 2014

W najbliższych wyborach samorządowych w wielu okręgach, dzielnicach, powiatach i gminach kandydować będą przeciwko sobie reprezentanci dwóch burżuazyjnych,  prawicowych partii politycznych - PO i PiS.  

Polski system polityczny coraz wyraźniej zmierza w kierunku systemu dwupartyjnego, przypominającego ten, funkcjonujący w USA,  w którym realną szansę  na zdobycie władzy ma wyłącznie jedna z dwóch partii  prawicowych - Republikanie bądź Demokraci. Skutek tego jest taki, że amerykańska  lewica została trwale zmarginalizowana a klasa robotnicza nie posiada własnej reprezentacji politycznej, broniącej jej interesów.  W efekcie USA, jeden z najbogatszych krajów świata, cechuje słabo rozwinięty system opieki społecznej i świadczeń socjalnych a do niedawna również brak systemu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych.Uważamy, że powstanie w Polsce systemu dwupartyjnego PO-PIS i w konsekwencji trwała marginalizacja SLD stanowi śmiertelne zagrożenie dla całej polskiej lewicy. W obecnej sytuacji obiektywną koniecznością jest obrona istniejących, jeszcze nie rozmontowanych przez 25 lat kapitalistycznej kontrrewolucji zdobyczy Polski Ludowej, a także obrona bazy organizacyjno-finansowej lewicy. Jedynym ugrupowaniem polskiej lewicy zdolnym do stawienia czoła prawicowej ofensywie  jest obecnie SLD.  W związku z tym wzywamy wszystkich naszych sympatyków do oddania głosów na kandydatów z list "SLD-Lewica Razem" w najbliższych wyborach samorządowych 16.11.2014 

Redakcja WR


 

Portret użytkownika Roger
 #

Tyle razy Was gonili z pochodu 1 majowego a Wy znowu?
Sądząc po wynikach to społeczeństwo nie wysłuchało Waszego wezwania. ;-)
Jedynym uczciwym wezwaniem jest apel do SLD aby połączył siły z lewicą pozaparlamentarną. Bo oprócz hasła Lewica razem do rozmów z innymi partiami nie doszło. Dopiero po porozumieniu programowym i taktycznym będzie można wzywać do głosowania na SLD.

 
Portret użytkownika Bonpo
 #

....... i czy jak rzekł był poeta ; ,, pora umierać " , widząc wyniki wyborów , które wręcz zmiazdżyły lewicę ,albowiem przedstawicieli WR na polskiej scenie politycznej już nie dożyję.
Zwyciężył obskurancko - neoliberalno - pseudowiejski ,, beton ,, .Ten ostatni uzyskał kuriozalnie i szokująco wysoki wynik. Wyłania się pytanie ,czy egzystencja pod butem i knutem neoliberalno zaściankowej junty , to szczyt marzeń zaczadzonego i ogłupianego od lat  ujadającą reakcyjną propagandą - obywatela Polski?!?
Kto ,,dał ciała " ? jedyna w tym kraju , dość rozmyta ideowo formacja SLD i za sprawą jakich czynników ,wyborczy wynik jest po prostu sromotną klęską centrolewicy....
Czy zaiste lud woli  rządy skompromitowanej do szczętu neoliberalnej  i  betonowej sitwy , z chorym na władzę kacykiem na czele ?
Osobiście i po prostu , jestem tym faktem mocno zaniepokojony.....

 
Portret użytkownika tres
 #

[Tyle razy Was gonili z pochodu 1 majowego a Wy znowu?]
Tyle razy tłumaczyliśmy sprzeczny charakter socjaldemokracji, a ten znowu. Przypominamy naszą analizę z maja br.http://1917.net.pl/node/18924
Co prawda wyniki wyborów nie są aż tak tragiczne i zarówno RN jak i KNP są "pod kreską", bądź na granicy progu wyborczego więc z perspektywy listopada 2014 faszystowskie zagrożenie jest nieco mniejsze niż pół roku temu (choć większe niż jeszcze rok, czy dwa lata temu), ale następujące fakty pozostały w mocy:
 
1) SLD to partia socjaldemokraczna a więc "burżuazyjna partia robotnicza". (https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/oct/x01.htm). 
 
The monopoly of modern finance capital is being frantically challenged; the era of imperialist wars has begun. It was possible in those days to bribe and corrupt the working class of one country for decades. This is now improbable, if not impossible. But on the other hand, every imperialist “Great” Power can and does bribe smaller strata (than in England in 1848–68) of the “labour aristocracy”. Formerly a “bourgeois labour party”, to use Engels’s remarkably profound expression, could arise only in one country, because it alone enjoyed a monopoly, but, on the other hand, it could exist for a long time. Now a “bourgeois labour partyis inevitable and typical in all imperialist countries
 
 
2)SLD nie jest partią konsekwentnie realizującej interesy proletariatu, ale jest jedyną znaczącą partią polityczną jakkolwiek broniącą interesów klasy robotniczej i jednocześnie jedyną istotną siłą na lewicy parlamentarnej i jedynym możliwym miejscem pracy dla komunistów
 
 
3) SLD jest partią wewnętrznie sprzeczną, niejednorodną politycznie z wyraźną frakcją socjalliberalnych centrolewicowców systematycznie uciekających do PO. W SLD  tylko w samej Warszawie można znaleźć zarówno takich ludzi jak Grzegorz Pietruczuk (http://www.1917.net.pl/node/18961) , którzy chwalą transformację ustrojową jak i takich ludzi jak Paweł Pawlak który przywrócił pomnik Ludwika Waryńskiego (www.sld.waw.pl/2014/03/warynski-znow-na-woli/).  To czy na 1 maja jest przyzwolenie na sierp i młot czy nie, zależy od zmieniającego się w czasie układzie sił w partii.
 
[Sądząc po wynikach to społeczeństwo nie wysłuchało Waszego wezwania. ;-)]
 
Sądząc po wynikach, to lewica poza SLD praktycznie nie istnieje. Mamy do wyboru albo tak jak Ikonowiczowie strzelić drobnomieszczańsko-fabiańskiego focha i obrazić się na SLD (http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/693160,wywiad-z-agata-nosal--ikonowicz.html), albo spróbować bronić istniejącej bazy materialno-organizacyjnej jaką zajmuje polska lewica zinstytucjonalizowana.
 
[Jedynym uczciwym wezwaniem jest apel do SLD aby połączył siły z lewicą pozaparlamentarną.]
 
W czyim imieniu ty chcesz apelować? W imieniu sekt trockistowskich?  RSS, który taki apel z góry by odrzucił? Anarchistów? Lewica pozaparlamentarna ze względu na swoją słabość nie jest partnerem politycznym dla działaczy SLD i patrząc po mikrodemonstracjach lewicy pozaparlamentarnej jak ostatnie demo we Wrocławiu 8 listopada - to długo jeszcze nie będzie . Jedynym uczciwym wezwaniem jest wezwanie do wszystkich  ludzi lewicy do głosowania na SLD i agitowanie wszystkich rozsądnych ludzi lewicy do wstępowania do SLD tak, aby przeciągać SLD na lewo.
 
[Bo oprócz hasła Lewica razem do rozmów z innymi partiami nie doszło. Dopiero po porozumieniu programowym i taktycznym będzie można wzywać do głosowania na SLD.]
To jest już idealizm i wishful thinking. SLD z samych składek zbiera około 2 milionów złotych rocznie (przeszło 30 tysięcy członków) . Jakby na radykalnej lewicy w Polsce istniała organizacja z porównywalną bazą członkowską i materialną to rzeczywiście można by agitować za taktycznym porozumieniem. Ale takiej organizacji nie ma. 

 

Społeczność

future2