Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Włodzimierz Lenin: O pogromowej nagonce na Żydów

lenin23.jpg

Lenin W. „Dzieła Wszystkie”, KiW 1988, t. 38; str. 233-234
 
Włodzimierz Lenin: O pogromowej nagonce na Żydów [Nagranie na płycie gramofonowej]
 
 
Antysemityzmem nazywa się szerzenie nienawiści do Żydów. Kiedy przeklęta monarchia carska dożywała swoich dni, usiłowała podjudzić ciemnych robotników i chłopów przeciwko Żydom. Carska policja w sojuszu z obszarnikami i kapitalistami organizowała pogromy żydowskie.
 
Nienawiść wymęczonych nędzą robotników i chłopów obszarnicy i kapitaliści usiłowali skierować przeciwko Żydom. Również w innych krajach jesteśmy często świadkami tego, jak kapitaliści rozpalają nienawiść do Żydów, aby zamydlić oczy robotnikom, aby odwrócić ich uwagę od prawdziwego wroga ludzi pracy – od kapitału. Nienawiść do Żydów utrzymuje się mocno jedynie tam, gdzie niewola obszarników i kapitalistów zrodziła skrajną ciemnotę robotników i chłopów. Jedynie całkiem ciemni, całkiem zahukani ludzie mogą wierzyć w kłamstwa i oszczerstwa rozpowszechniane przeciwko Żydom. Są to pozostałości starych pańszczyźnianych czasów, kiedy klechy kazali palić heretyków na stosach, kiedy istniała niewola chłopów, kiedy lud był zahukany i niemy. Ta stara pańszczyźniana ciemnota mija. Lud otwiera oczy.
 
Nie Żydzi są wrogami ludzi pracy. Wrogami robotników są kapitaliści wszystkich krajów. Wśród Żydów są robotnicy, ludzie pracy – tych jest większość. Są oni naszymi braćmi w jarzmie kapitału, naszymi towarzyszami w walce o socjalizm. Wśród Żydów – podobnie jak wśród Rosjan, podobnie jak wśród wszystkich narodów – są kułacy, wyzyskiwacze, kapitaliści. Kapitaliści usiłują posiać i rozpalić nienawiść wśród robotników różnych wyznań, różnych narodów, różnych ras. Siła i władza kapitalistów opiera się na zwaśnieniu robotników. Bogaci Żydzi, podobnie jak bogaci Rosjanie, podobnie jak bogacze wszystkich krajów wzajemnie ze sobą powiązani gnębią, uciskają, ograbiają, skłócają robotników.
 
Hańba przeklętemu caratowi, który nękał i prześladował Żydów. Hańba tym, którzy sieją nienawiść do Żydów, którzy sieją nienawiść do innych narodów.
 
Niech żyje braterskie zaufanie i bojowy sojusz robotników wszystkich narodów w walce o obalenie kapitału.

See video

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

1917 rev