Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Ukraina: Walka z komunizmem i hipokryzja względem nazizmu

ukraińska rada najwyższa.jpg

Ukraińska Rada Najwyższa uchwaliła trzy ustawy dotyczące polityki historycznej kraju. Pierwsza z nich dotyczy uznania członków OUN i UPA za „bojowników o wolność i niepodległość Ukrainy”, druga z nich dotyczy zmiany nazw ulic, placów oraz likwidacji pomników nawiązujących do czasów Związku Radzieckiego a także przewiduje zmiany nazw obchodzonych uroczystości dotyczących II wojny światowej, trzecia ustawa natomiast dotyczy kryminalizacji komunizmu i nazizmu.

Ustawa została wniesiona przez syna komendanta UPA- Jurija Szuchewicza. Projekt ustawy ma zagwarantować uznanie narodowowyzwoleńczych organizacji paramilitarnych działających na terenie Ukraińskiej SRR w XX wieku za wspomnianych już „bojowników o wolność” a co więcej umożliwione ma zostać prawne zakazanie podważania słuszności i sensowności działań organizacji takich jak właśnie OUN i UPA.

Kolejna ustawa ma na celu zabronienie promowania komunizmu, nazizmu a także związanych z nimi symboli. W ciągu trzech miesięcy mają zostać również zmienione nazwy wszystkich ulic nawiązujących do przeszłości radzieckiej. Co więcej planuje się również zlikwidowanie pomników Lenina, gwiazd oraz sierpów i młotów.

Ustawa o zmianie nazewnictwa uroczystości państwowych ma dotyczyć takich wydarzeń jak „Dzień Zwycięstwa”- od teraz będzie na Ukrainie obchodzony jako "Dzień zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej” a „wojna ojczyźniana” ma być zastąpiona ogólnym stwierdzeniem „II wojna światowa”.

Widać tu akt hipokryzji. Ukraińscy ustawodawcy jednego dnia podpisali wykluczające się ustawy. Zakazano promowania nazizmu w jednej ustawie, natomiast w drugiej zakazano krytykowania organizacji takich jak OUN i UPA, które jak wiadomo współpracowały z nazistami i szeregi tych organizacji niejednokrotnie zasilały SS Galizien.

Społeczność

LENIN