Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

14.10.2015 - wielka demonstracja nauczycieli w Warszawie

2015 04 18 Demonstracja związkowa OPZZ 15

 

Jak podaje strona Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:
 
 
14 października br. odbędzie się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów demonstracja dwóch nauczycielskich związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność".

Demonstracja rozpocznie się o godz. 13.00. Podczas demonstracji przedstawiciele związków złożą petycję adresowaną do premier Ewy Kopacz.
 
Wspólne postulaty środowiska oświatowego:
• zwiększenie nakładów na edukację
Od kilku lat maleją nakłady na edukację w Polsce. Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania;
 
• podniesienie płac
Polscy nauczyciele zarabiają za mało. Wzrost ich wynagrodzeń jest zamrożony od trzech lat. Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i podwyżek;
 
• przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji
Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, a ponad pół tysiąca samorządy przekazały do prowadzenia podmiotom zewnętrznym: fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych;
 
• zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły
Stale przybywa gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.

Społeczność

LENIN - rocznica