Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

KPP- Wrogowie Państwa (1936 rok)

czerwony_sztandar.gif

„WROGOWIE PAŃSTWA”

 

(„Czerwony Sztandar” - Organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski, nr 2, Warszawa, luty 1936 r.)

Wodzowie Stronnictwa Ludowego oświadczają, że nie mogą z nami, komunistami, współpracować, ponieważ jesteśmy wrogami państwa.

Jakiego państwa, ośmielimy się zapytać?

Czy państwa sanacyjno – kapitalistycznego? Czy też państwa, które rabuje wszystkie prawa ludu, które wobec mas chłopskich i robotniczych występuje w roli egzekutora i policjanta, wierzyciela i przedsiębiorcy, podżegacza wojennego, grabarza oświaty i wolności, sprawcy nędzy i głodu?

Istotnie, jesteśmy śmiertelnymi wrogami takiego państwa. My bowiem chcemy państwa, które będzie prawdziwym ojcem dla robotników i chłopów – ICH WŁASNEGO PAŃSTWA PROLETARIACKIEGO.

Żaden świadomy chłop, będący członkiem Stronnictwa Ludowego, nie przyklaśnie Ratajom i kompanii (- Maciej Rataj – prominentny działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” w latach 1920 – 1931; w latach 1921 – 1931 członek Rady Naczelnej tej partii; w latach 1923 – 1931 wiceprezes Zarządu Głównego PSL „Piast”; w latach 1931 – 1939 w Stronnictwie Ludowym (SL), członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego (NKW) SL, w latach 1935 – 1939  prezes SL, gorliwy wyznawca postaw: antykomunizmu oraz antysowietyzmu – przyp. R.R.) i nie potępi nas, komunistów, za to, że JESTEŚMY WROGAMI PAŃSTWA KAPITALISTYCZNEGO.

Toteż reakcyjni wodzowie Stronnictwa Ludowego wysunęli zarzut antypaństwowości w takim sosie, aby wyglądało, że my, komuniści, jesteśmy wrogami niepodległości narodu polskiego.

A to jest nieprawda. To jest oszczerstwo.

Komuniści na całym świecie walczą o prawo każdego narodu do stanowienia o swoim losie.

Komuniści rozbili carskie więzienie narodów i na gruzach wielkiego imperium rosyjskiego stworzyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Komuniści w Chinach są jedynymi niezłomnymi organizatorami walki milinów o niepodległość Chin.

A u nas, w Polsce, czyja polityka prowadzi do zagłady niepodległości narodu polskiego? Czy nie polityka sanacji, która się sprzymierzyła z Hitlerem?

Przecież hitlerowcy, nawet będąc przyjaciółmi sanacji, nie ukrywają tego, że chcą zabrać Górny Śląsk, Pomorze i Poznańskie.

A co będzie, gdy już zupełnie nie będą się potrzebowali patyczkować?

Wtedy otwarcie powiedzą to, co już niegdyś mówili, że Polska jest państwem sezonowym, że Polska ma być pod butem hitlerowskim i basta.

Właśnie polityka nasza, komunistyczna, polityka walki o obalenie sanacji, o zerwanie sojuszu sanacyjno – hitlerowskiego, zawarcie paktu wzajemnej pomocy z ZSRR, Czechosłowacją i Francją, daje najlepszą gwarancję niepodległości narodu polskiego.

I jest to polityka nie tylko komunistyczna. Jest to polityka wszystkich szczerych zwolenników frontu ludowego.

Reakcyjni wodzowie Stronnictwa Ludowego nie należą do takowych. Toteż ich napaść na nas JEST BEZPOŚREDNIĄ USŁUGĄ OKAZANĄ SANACJI”.

 Materiał źródłowy zaczerpnięty z :  KPP w obronie niepodległości Polski. Materiały i dokumenty, Warszawa 1953, s.252 – 253.

Tekst  przesłał :  Ryszard  Rauba (Komunistyczna Partia Polski – KPP).

 

Społeczność

Lenin001