Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Odezwa strajkowa Komitetu Zagłębia Dąbrowskiego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (kwiecień 1924)

Zagłębie Dąbrowskie

Komunistyczna Partja Robotnicza Polski
(Sekcja Komunistycznej Międzynarodówki)
 
Do walki! Do boju! Do zwycięskiego strajku powszechnego! Przeciwko krwiożerczym hyenom kapitalistycznym.

Robotnicy! Towarzysze!
Podobne chwile przeżywaliśmy... Siłą szabelki, karabinów, rękami najemnych pachołków, krwią i życiem proletarjatu polska reakcja, rządy pomazańców Chjeno – Piasta, dokonywały „naprawy skarbu” niosąc głód, nędzę, choroby i samobójstwa, rozpacznie ginącej klasie robotniczej.
 
 
Jawnie organizowały się i zbroiły bojówki faszystowskie, aby dusić każdy głos protestu przeciwko dokonanym zbrodniom, aby wzmocnić i utrwalić kapitalistyczny wyzysk mas pracujących.
 
 
Dopiero wytrwała walka strejkowa kolejarzy, walka całego proletarjatu Polski i bohaterska walka 6 listopada robotników Krakowa zmiotły rządy Chjeno – Piasta (- 6 - 7 listopada 1923 roku akcja strajkowa przekształciła się w Krakowie w walkę zbrojną. Miasto przejściowo znalazło się w rękach robotników. Sprawujący wówczas w Polsce de facto niepodzielną władzę reakcyjny rząd Chjeno – Piasta z Wincentym Witosem na czele  użył przeciwko słusznie strajkującym robotnikom sił policyjno – wojskowych. Padli zabici i ranni – przyp. R. R.).
 
 
Jednakże katastrofalny stan finansów i gospodarki wywołany polityką inflacji i zbrojeń, rabunkiem skarbu przez klasy posiadające – doprowadził do ciężkiego kryzysu.
 
 
Dzisiaj tak jak i za Chjeno – Piasta ratunek zrujnowanej gospodarki kapitalistycznej czyli „sanacja skarbu” niesie klasie robotniczej dalsze ataki burżuazji ukryte za plecami Grabskiego (Władysław Grabski – premier i minister skarbu od 19 grudnia 1923 roku do 13 listopada 1925 roku – przyp. R.R.) i nim kierujące nigdy nie nasycone hyeny kapitalistyczne.
 
 
Dziś tak jak i za Chjeno – Piasta przy pomocy gwałtów i represji w stosunku do związków zawodowych i działaczy przy pomocy zamykania fabryk krwią i życiem proletarjatu te same pijawki zagranicznej i rodzimej reakcji, tylko w skórze Grabskiego dokonują sanacji skarbu, ratują swoje zyski, bogactwa i panowanie, obniżają zarobki, przedłużają dzień pracy, znoszą urlopy, robotników – lokatorów oddają na łup kamienicznikom, tysiące bezrobotnych skazują na konanie, godzą w interesy i byt, w zdobycze całej klasy robotniczej ( - W lutym 1924 roku burżuazyjna większość sejmowa uchwaliła nową ustawę o ochronie lokatorów, która faktycznie w praktyce likwidowała tę ochronę i prowadziła do podwyżki i tak już wysokich czynszów mieszkaniowych. Lokatorzy w większości przypadków robotnicy zostali wydani na łup kamienicznikom. Na początku 1924 roku burżuazyjna większość sejmowa naruszyła również i to w wyjątkowo perfidny i bezczelny sposób zasadę 8 – godzinnego dnia pracy. Na Górnym Śląsku polscy kapitaliści powołując się obłudnie na „względy konkurencyjne” względem niemieckiego przemysłu wprowadzili przy otwartym poparciu burżuazyjnego rządu „fachowca” W. Grabskiego „tymczasowo” 10 – godzinny dzień roboczy. Rząd W. Grabskiego miał charakter wybitnie antyrobotniczy – przyp. R. R.).
 
Towarzysze Robotnicy!
 
Robotnicy Górnego Śląska już podjęli bój.
 
Robotnicy Zagłębia Dąbrowskiego!
 
Musimy wszyscy stanąć do strejku i wytrwać i stworzyć wraz z robotnikami Górnego Śląska jedną, potężną, solidarną jak stal armję walki.
 
 
W obronie 8 – io godz. dnia pracy, przeciwko obniżaniu zarobków, przeciwko zamachom na Komitety kopalń i delegacje, przeciwko represjom, o uwolnienie więźniów politycznych.
 
 
Dotknięci kryzysem, bezrobociem i nędzą, atakowani przez burżuazję są jednakowo wszyscy robotnicy, bez różnicy.
 
 
Walka chadeków, enperowców, komunistów i p.p.sowców w jednolitym froncie pod kierownictwem lokalnych i okręgowych Komitetów akcji połozy kres zachciankom burżuazji.
 
 
Wzywamy Komisję Centralną do ogłoszenia strajku powszechnego, zwołania ogólno – robotniczego zjazdu z całej Polski, na którym wybrany ogólno – robotniczy Komitet krajowy poprowadzi robotników Polski do odparcia ofensywy kapitału.
 
 
Niech żyje powszechny strajk robotników Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego!
 
Niech żyje strajk powszechny!
 
Niech żyje 8 – o godz. dzień pracy!
 
Niech żyje rząd robotniczo – chłopski!
 
Zagłębie Dąbrowskie w kwietniu 1924.
 
KOMITET ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO”
 
 
 
Tekst nadesłał : Ryszard Rauba (Komunistyczna Partia Polski – KPP).

Społeczność

Dobry kułak