Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

IDZIEMY NA FRONT – Przemówienie Wandy Wasilewskiej, „Nowe Widnokręgi” - DWUTYGODNIK, Rok III, Nr 18, 20 września 1943 r., s. 8 – 9.

1. Dywizja Piechoty w drodze na front (1943)

IDZIEMY NA FRONT – Przemówienie Wandy Wasilewskiej, „Nowe Widnokręgi” - DWUTYGODNIK, Rok III, Nr 18, 20 września 1943 r., s. 8 – 9.
 
 
************************************************************************
 
 
 
W niedzielę 29 ub. m., w przeddzień wyruszenia 1. Dywizji im. T. Kościuszki na front, Wanda Wasilewska wygłosiła następujące przemówienie do żołnierzy 1 pp :
 
Następnym razem będę do Was mówiła już nie tu, w obozie – spotkamy się na froncie. Dlatego nie wygłoszę do Was urzędowej mowy.
 
Kochani, najdrożsi! Idziemy na front. Za kilka dni będziemy już tam, gdzie być chcieliśmy i zaczniemy iść tam, dokąd prowadzą nas wszystkie marzenia – pójdziemy do Polski.
 
Droga nasza prowadzi prosto do kraju. Każdy metr, każdy kilometr, odrobiony przez Was z bronią w ręku, zbliża nas do Ojczyzny. Już tu, w obozie, szliśmy ku Niej, już ten mundur polski przybliżał nas do Kraju. Ale naprawdę zaczniemy iść do Polski z chwilą, kiedy znajdziemy się na froncie.
 
 
Żołnierze! Kiedyś będą o nas pisać i będą nam zazdrościć, że danem nam było iść z dalekiej ziemi i dotrzeć zwycięsko do naszej ziemi.
 
Jesteście pierwszą dywizją.
 
Powinniście być pierwsi! Jest to wielki zaszczyt, ale też wielkie są Wasze obowiązki.
 
Znajdziecie się wkrótce na froncie – jedna polska dywizja wśród setek dywizyj.
 
Są między niemi takie, o których wie dziś cały świat. To one biły Niemca pod Moskwą, one broniły Leningradu i gromiły wroga pod Stalingradem, brały Orzeł, Biełgorod i Charków.
 
Dlatego musicie walczyć tak, aby i o naszej dywizji mówiono z szacunkiem.
 
Żołnierz polski bił się zawsze dobrze. Ale dziś idzie o więcej, aniżeli kiedykolwiek.
 
Dziś idziemy w bój o naszą rodzoną, skalaną przez wroga ziemię, i idziemy po to, aby w kraju być szczęśliwymi ludźmi.
 
 
Wy dobrze wiecie, co to jest gorzka tęsknota. Nie obce też Wam uczucie nienawiści.
 
 
Powinniście nienawidzić katów niemieckich, których ręce czerwone są od krwi polskiej. Nie może być w nas wahania, nie może być ani krzty uczucia litości.
 
W sercach naszych piastować winniśmy dwa tylko uczucia – miłości do Polski i nienawiści do Niemca – faszysty. To on rozegnał nas po wszystkich krajach świata i nie ma dziś zakątka kuli ziemskiej, w którym by nie było Polaków na tułaczce.
 
Przeliczyli się jednak Niemcy. Myśleli, że wystarczy palić i mordować, aby Polski nie było. Ale Polska istnieje, póki Polak trzyma jeszcze w garści karabin, póki lotnik i marynarz polski bije wroga w powietrzu i na morzach.
 
 
Wy, z Pierwszej Dywizji, jesteście żołnierzami Polski i Wy dacie Niemcom godną odpowiedź na ich butne wyzwanie, że Polski już nie będzie.
 
Na was, żołnierze, czeka Kraj umęczony, czekają partyzanci, walczący z najeźdźcą, czeka Warszawa.
 
Wierzę głęboko, że nasza Pierwsza Dywizja będzie tą, której sława rozlegnie się po całym świecie, która będzie postrachem dla Niemca.
 
Wierzę, że Dywizja nasza pierwsza wejdzie na wolną ziemię polską, pierwsza rzuci naszym braciom hasło : „Chwyćcie za broń!”
 
Słyszę już te okrzyki, widzę łzy szczęścia i radości, z jakiemi powitają Was tam – w domu.
 
 
Wy rozpoczniecie też budowę nowej Polski, Polski – Matki, nie macochy, Polski, w której człowiek będzie szanowany, Polski, o jakiej marzymy, za jaką gotowi jesteśmy umierać.
 
Nie ma tu dziś z nami Waszych najbliższych, Waszych rodzin, które by Was pożegnać mogły.
 
Przyjmijcie więc ode mnie wszystko, czego by wam życzyć mogli Wasi najdrożsi.
 
Przyjmijcie ode mnie wyrazy miłości Polski do polskiego żołnierza, który idzie, aby zwyciężyć”.
 
 
***********************************************************************
 
 
 
„Nowe Widnokręgi” były początkowo miesięcznikiem społeczno – literackim (później dwutygodnikiem polityczno - społecznym) – naczelnym organem prasowym Związku Pisarzy Radzieckich we Lwowie.
 
 
Wydawane były od stycznia do czerwca 1941 roku. Po przerwie spowodowanej agresją Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki wydawane były ponownie od maja 1942 roku do początku 1946 roku.
 
 
Czasopismo związane było ściśle od kwietnia 1943 roku ze Związkiem Patriotów Polskich (ZPP) w Kujbyszewie.
 
Jego redakcja oraz administracja mieściła się w Moskwie (Bolszoj Czerkasskij pierieułok 2/10).
 
Redaktorką naczelną „Nowych Widnokręgów” była Wanda Wasilewska natomiast funkcję odpowiedzialnego sekretarza redakcji pełniła Helena Usijewicz.
 
 
Jak podkreślał badacz literatury polskiej Marian Stępień : „Nowe Widnokręgi odegrały znaczną rolę ideologiczną i polityczną w środowisku inteligencji polskiej przebywającej w czasie wojny w ZSRR, występując z programem socjalistycznych przemian ustrojowych w przyszłej Polsce związanej sojuszem z ZSRR”. (Zob. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Tom II (N – Ż), Warszawa 1985, s. 45).
 
 
 
Powyższy tekst przesłał : Ryszard Rauba (Komunistyczna Partia Polski – KPP).
 

Społeczność

Obama rev