Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 96 gości.

Agencja Fitch obawia się nowego kredytowego krachu

Kryzys

Agencja ratingowa Fitch opublikowała raport, w którym zostało wyrażone zaniepokojenie analityków stanem rynku ratalnej sprzedaży aut w Stanach Zjednoczonych. Jak podkreślono, 85% samochodów w USA jest sprzedawanych na raty przy finansowaniu kredytem. Łączna wartość udzielonych na ten cel pożyczek wzrosła od 700 mld dolarów w 2010 r. do 1,06 bln obecnie. Jak ocenia agencja, poziom ryzykownych wierzytelności do odzyskania przez banki jest szczególnie wysoki i mogą one stworzyć poważne zagrożenie dla amerykańskiego sektora bankowego. Ryzyko niespłacenia dotyczy 20 proc. kredytów, czyli prawie 220 mld dolarów, a niemal 5 proc. tych pożyczek wykazuje zaległości ze spłatą rat o ponad 60 dni. Takiego poziomu nie notowano od września 2009, czyli od szczytu kryzysu finansowego. Fitch ocenia, że ten współczynnik może dojść do 10 proc. pod koniec bieżącego roku.
 
Jak się wskazuje, spadek cen ropy naftowej skłonił Amerykanów do kupowania pojazdów, a z kolei niskie stopy procentowe zachęciły do zakupów na raty. Obecne oprocentowanie takich kredytów wynosi ok. 4 proc., o połowę mniej niż przed kryzysem. Ułatwienia w finansowaniu doprowadziły do tego, że amerykański rynek motoryzacyjny wrócił do poziomu produkcji sprzed kryzysu wcześniej niż rynek europejski. W 2014 r. z kredytów bankowych korzystano w 85 proc. transakcji kupna samochodu, podczas gdy w 2009 r. w 74 procentach. Panuje zaniepokojenie, że cztery na 10 nowych kredytów w 2014 r. to tzw. subprime, tzn. że pożyczkobiorca stanowi poważne ryzyko niedotrzymania warunków spłaty. Co więcej, jeżeli amerykański bank centralny Fed zechce podwyższyć stopy, to można obawiać się, że rzeczywiste oprocentowanie tych pożyczek wzrośnie o 3-4 pkt proc., a więc automatycznie nasilą się problemy z ich spłatą.
 
 
News przesłany przez tow. Jakuba.

Społeczność

Ochotnik