Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Apel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie obchodów Święta 1 Maja

Pochód 1 maja 2012 - Transparenty WR pod siedzibą OPZZ

Apel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie obchodów Święta 1 Maja
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy związkowcy! Ludzie pracy!
 
W tym roku po raz 126 będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. 1 Maja historycznie łączy w sobie walkę o sprawiedliwość i niepodległość naszego kraju. Święto, w czasie którego pracownicy i związkowcy na całym świecie wychodząc na ulice miast upominają się o prawo do godnego życia. Wzrost dochodu narodowego w ostatnich latach nie przełożył się na zmniejszenie dużej skali ubóstwa, dlatego dzisiaj działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników i bezrobociem są nadal aktualne.
Obietnice wyborcze nowego rządu rozbudziły nadzieje na pilne podjęcie problemów społecznych i poprawę warunków pracy. Powyborcza zmiana priorytetów społeczno-gospodarczych na ustrojowo-polityczne opóźnia realizację tych obietnic. Z pięciu kluczowych, zapowiadanych na pierwsze 100 dni rządu projektów zrealizowano jeden. Oczekujemy na realizację pozostałych.

  • W Polce wciąż jest duża liczba pracowników zatrudnianych na ”śmieciówki”. W efekcie mamy drugą kategorię obywateli, których prawa ekonomiczne i społeczne są ograniczone.
  • Co dziesiąty Polak, czyli 1,6 mln obywateli zalicza się do grupy biednych pracujących. Zarabiają tyle, że nie wystarcza im na podstawowe potrzeby.
  • Istnieje ogromne rozwarstwienie poziomu życia Polaków, które skutkuje wykluczeniem społecznym nawet całych regionów Polski. Mamy bardzo wysok i- 16% wskaźnik ludzi żyjących na skraju nędzy oraz niedożywione dzieci a z drugiej strony istnieją bieguny bogactwa, gdzie elita społeczna separuje się od normalnych obywateli.
  • W wielu zakładach pracy trwają negocjacje płacowe oraz akcje protestacyjne dla utrzymania miejsc pracy i godnego poziomu życia pracowników.

O tym wszystkim musimy 1go Maja przypominać!
 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do członków związków zawodowych, pracowników, bezrobotnych, emerytów i rencistów oraz wszystkich, dla których ważna jest idea sprawiedliwości społecznej o aktywny udział w obchodach Święta Ludzi Pracy. Razem będziemy przypominać o nierozwiązanych przez kolejne rządy problemach polskich pracowników!
 
Zapraszamy do udziału w organizowanej przez OPZZ manifestacji w Warszawie w dniu 1 maja oraz w obchodach organizowanych przez nasze struktury terytorialne. Niech się święci 1 Maja 2016!
 
 
Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Społeczność

future2