Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 86 gości.

Polska podtrzymuje antypracownicze stanowisko na arenie europejskiej

burzuj karykatura

Podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. zatrudnienia UE w Amsterdamie Polska podtrzymała negatywną opinię nt. proponowanych przez KE zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
 
 
Propozycja zmiany dyrektywy, przyjęta przez KE 8 marca zakłada, że pracownik wysłany przez pracodawcę do innego kraju UE powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny (łącznie z np. premiami i dodatkami), a nie tylko do płacy minimalnej. Gdy okres delegowania pracownika przekroczy 2 lata, pracownik powinien on w pełni objęty przez prawo pracy kraju goszczącego. 
Zmiany w dyrektywie gwarantowałyby również zachowywanie wobec delegowanych pracowników postanowień układów zbiorowych pracy dla poszczególnych branż.
 
 
"Proponowane przez Komisję zmiany wprowadzą nowe obciążenia dla przedsiębiorców delegujących pracowników i utrudnią proces delegowania poprzez brak przejrzystości nowych przepisów. Proponowana regulacja podważa traktatową swobodę świadczenia usług" – określiło swoje stanowisko biuro promocji i mediów MRPiPS.  Podczas weekendowego spotkania ministrów stanowisko polskiego rządu podtrzymała minister Elżbieta Rafalska.

Społeczność

future2