Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 88 gości.

Polska: Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 9,5%

Bezrobocie

Wg GUS stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu wyniosła 9,5%. W marcu było to 10%.
 
W całym I kwartale, wg BAEL stopa bezrobocia wyniosła 7% i była niższa niż w I kwartale 2015 r. o 1,6 punktu procentowego, a wyższa niż w IV kwartale 2015 o 0,1 punktu procentowego.
 
W kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 521,8 tys. bezrobotnych wobec 1 mln 600,5 tys. w marcu. Rejestrowane bezrobocie w województwach wahało się w granicach od 6% w wielkopolskim do 15,8% w warmińsko-mazurskim. 
Stopa bezrobocia w porównaniu z marcem br. zmniejszyła się we wszystkich województwach - najbardziej w województwie zachodniopomorskim (o 0,8 punktu proc.), a najmniej - w mazowieckim, śląskim i wielkopolskim (po 0,3 punktu proc.).
 
Udział kobiet wśród bezrobotnych był wyższy niż rok wcześniej o 0,8 punktu proc. i wyniósł 51,7% w końcu kwietnia tego roku. Udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nie uległ istotnej zmianie i wyniósł 86,2%. 

Społeczność

front