Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 24 gości.

Protesty w Grecji, Irlandii i Wielkiej Brytanii przeciwko antykomunistycznym zapisom w polskim Kodeksie Karnym

avatar.png

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowelizacji art. 256 kodeksu karnego, mówiącje że karze do 2 lat pozbawienia wolności podlega "produkcja, upowszechnianie i utrwalanie symboliki komunistycznej" komuniści z różnych krajów Europy zaprotestowali przeciwko bezprzykładnemu łamaniu wolności obywatelskich przez burżuazyjne władze.

Jak czytamy w oświadczeniu KC Komunistycznej Partii Irlandii:

Nowe prawo zabraniające używania symboli komunistycznych, jest bezprzykładną próbą napisania na nowo historii Polski.

Pomimo tego, że system kapitalistyczny znalazł się w najgłębszym kryzysie od czasów Drugiej Wojny Światowej, nie pozwala się przedstawić jedynego wyjścia z kryzysu, rozwiązania jakim jest droga w kierunku socjalizmu. Nie pozwala się również na wyrażenie uznania dla osiągnięć socjalizmu w Polsce - odbudowy kraju ze straszliwych zniszczeń wojennych, które nie pozostawiły niemal kamienia na kamieniu, dokonanej całkowicie o własnych siłach, bez pomocy planu Marshalla, który pomógł stanąć na nogi Europie Zachodniej - oraz innych osiągnięć socjalizmu, jak - pełne zatrudnienie, darmowa i dostępna dla wszystkich służba zdrowia oraz powszechne szkolnictwo.

Nie pozwala się mówić o tym, że poziom życia robotników jest dziś znacznie gorszy aniżeli przed 1989 rokiem. Przywrócenie w Polsce kapitalizmu zakończyło się ponurą klęską. Miliony polskich robotników straciły pracę i zostały zmuszone do emigracji. Wszystkie kolejne rządy nie potrafiły rozwiązać ekonomicznych i społecznych problemów, przed którymi stanęli w Polsce ludzie pracy.

Podczas gdy bankructwo polityczne władz staje się coraz bardziej wyraźne, politycy starają się ukryć swoją niekompetencję poprzez zrzucenie odpowiedzialności za problemy Polski na próbę budowy socjalizmu. Nie ma wątpliwości co do tego, że działania te są nadzorowane przez Unię Europejską, która uzurpuje sobie prawo do polskiej demokracji.

Nie zaprzeczamy temu, że istniały problemy i trudności związane z budową socjalizmu i że popełniano również błędy, ale polscy komuniści i ich sprzymierzeńcy, którzy podjęli się tego olbrzymiego zadania - zasługują na szacunek. Ci, którzy wysuwają dziś postulaty odbudowy socjalizmu w Polsce, mają demokratyczne prawo do prezentowania swoich poglądów i symboli publicznie. Odebranie im tego prawa odbiera rządzącej prawicy przydomek „demokratycznej”, tym bardziej że powoływała się ona na hasło „walki o demokrację”.

Komunistyczna Partia Irlandii z dumą przyłącza się do kampanii protestu Komunistycznej Partii Polski przeciwko temu niesprawiedliwemu, niedemokratycznemu i reakcyjnemu prawu.

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Irlandii

5 czerwca 2010 r., Dublin<\strong>

Komunistyczna Partia Brytanii wydała następujące oświadczenie (skierowane do członków Komunistycznej Partii Polski):

Do wszystkich członków Komunistycznej Partii Polski

Drodzy Towarzysze

Przesyłamy wam nasze pozdrowienia i wyrazy solidarności. Stajecie dziś dumnie – jako polscy komuniści – w obliczu prawa, które dąży do zakazania w waszym kraju symboli międzynarodowego ruchu komunistycznego.

Podziwiamy waszą odwagę w przeciwstawianiu się tej ustawie oraz usiłowaniom prawicowych i antydemokratycznych sił, starających się zrównać komunizm z faszyzmem. Historia i poświęcenia milionów wołają przeciwko takiemu przekręcaniu faktów.

To właśnie komuniści okazali się najbardziej konsekwentnymi i walecznymi bojownikami przeciwko faszyzmowi, czego dowodem były ich działania w Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, na Węgrzech i w Polsce, a przede wszystkim dzieło ostatecznego zniszczenia nazistowskiej machiny wojennej.

Nie jest kwestią przypadku, że obecne próby powstrzymania publicznego propagowania komunizmu mają miejsce akurat wtedy, gdy ustrój kapitalistyczny pogrążony jest w głębokim kryzysie i dopuszcza się bezprecedensowych ataków na miejsca pracy, jej warunki i na środki utrzymania wszystkich robotników. W obliczu tego kryzysu jedynie socjalizm wskazuje rozwiązanie, które czyni zadość godności ludzi pracy oraz naszej zdolności do wzięcia odpowiedzialności za nasze własne życie.

Wasza walka w obronie tej przyszłości, służy wszystkim komunistom i samej ludzkości.

Z komunistycznym pozdrowieniem

Robert Griffiths,
Sekretarz Generalny
Komunistycznej Partii Brytanii

George Waterhouse,
Sekretarz Generalny
Ligi Młodych Komunistów

Przy okazji wizyty w Grecji Jerzego Buzka – przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Komunistyczna Partia Grecji (KKE) protestowała 2 czerwca przeciwko rozwijanej w Polsce i innych państwach europejskich kampanii antykomunistycznej. Podczas swego pobytu, Buzek wziął udział w posiedzeniach komisji greckiego parlamentu.

W trakcie spotkania, Giorgos Toussas – eurodeputowany z ramienia KKE – potępił masakrę, której dopuściła się izraelska armia na załodze jednego ze statków przewożących pomoc humanitarną dla ludności strefy Gazy, a znajdującego się na pełnym morzu. Potępił również stanowisko Unii Europejskiej oraz prowadzoną w Polsce antykomunistyczną kampanię, przejawiającą się kryminalizacją symboliki komunistycznej w ramach nowelizacji kodeksu karnego, która wejdzie w życie 8 czerwca.

Buzek zdecydował o nieustosunkowywaniu się do przedstawionych przez eurodeputowanego dowodów, czym potwierdził powszechnie znany fakt prowokacyjnego stanowiska politycznych reprezentantów kapitału, gdy przychodzi im bronić interesów swych mocodawców.

Owa prowokacja spotka się z odpowiedzią ruchu komunistycznego w dniu 8 czerwca – gdy partie komunistyczne i robotnicze rozpoczną akcję przeciwko antykomunizmowi i zakazowi symboli komunistycznych w Polsce.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst wystąpienia Giorgosa Toussasa ze spotkania greckich komisji parlamentarnych:

„W chwili obecnej, coraz więcej ludzi pracy zdaje sobie sprawę z prawdziwego oblicza Unii Europejskiej. Uświadamiają sobie, że jedynym celem Unii jest zapewnianie bezpieczeństwa i trwałości ustroju kapitalistycznego oraz zysków monopolom.

Dlatego właśnie UE, Parlament Europejski oraz partie na usługach kapitału, prowadzą i stoją na czele kampanii antykomunistycznej, działań penalizujących tę ideologię i prześladowań wymierzonych w partie komunistyczne.

Historia uczy, że nagonka na komunistów ze strony burżuazji i politycznych reprezentantów kapitału w ogólności, stanowi zwiastun i konieczny warunek dla przedsięwzięcia barbarzyńskich antyludowych działań oraz uderzenia w ruch robotniczy i ludowy.

Po krajach nadbałtyckich i Węgrzech, kolejny kraj unijny – Polska – zakazał m. in. prezentowania, rozpowszechniania i przechowywania nośników symboliki komunistycznej. Prawo to wejdzie w życie 8 czerwca. Nowy, antykomunistyczny zakaz stoi w jawnej sprzeczności z czczymi słowami o „demokracji” i „wolności” oraz ich celebrowaniem.

Zakazywanie symboliki komunistycznej, penalizacja komunistycznej ideologii oraz działalności partii komunistycznych wskazuje, że burżuazyjne rządy i aparaty państwowe obawiają się nowego kontrataku ze strony ruchu robotniczego i ludowego.

KKE potępia te szykany i żąda zaprzestania wszelkich antykomunistycznych prześladowań oraz anulowania zakazów – zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach UE.”

Po rozpoczęciu sesji komisji greckiego parlamentu, Giorgos Toussas oświadczył: „Przesłanie KKE ze skał Akropolu <> odbija się szerokim echem na ulicach Lizbony, Madrytu, Paryża i Bukaresztu. Jutro, owe spotężniałe echo przetoczy się przez Europę. Rozwoju historycznego nie sposób powstrzymać. Świadomi faktu, że walka klasowa jest siłą sprawczą umożliwiającą zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka, kontynuujemy zmagania o zbudowanie socjalizmu i komunizmu.”

Żródło: Strona internetowa Komunistycznej Partii Polski http://kompol.org/

Społeczność

USRR