Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

OPZZ przeciwko antyzwiązkowym planom rządu

OPZZ

12 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego poświęcone rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Wg strony rządowej celem nowelizacji było wykonanie wyroku TK dot. poszerzenia prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych.
 
 
Wg OPZZ wnioskodawca pod hasłem wprowadzania szerszego prawa koalicji i realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 roku próbuje przemycić niekorzystne zmiany dla związków zawodowych.
 
Rozbieżności pomiędzy OPZZ, a stroną rządową dot.: zakazu podwójnego liczenia członków do uprawnień zakładowej organizacji związkowej, podwyższenia progów do reprezentatywności z 7% do 10% dla organizacji zrzeszonych w reprezentatywnych centralach, wprowadzenia terminu na wydanie stanowiska zakładowej organizacji związkowej  sprawie zamiaru zwolnienia osoby chronionej (obecnie brak odpowiedzi traktowany jest jako brak zgody). 
 
 
Rozbieżności pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami dot. uprawnień zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej niepracowników, uprawnień takich organizacji oraz zakresu ochrony działaczy związkowych - niepracowników. OPZZ reprezentuje stanowisko, że nie można różnicować uprawnień ze względu do rodzaj zatrudnienia.

Społeczność

Obama rev