Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Wenezuela: Kontrrewolucjoniści atakują państwowy sektor naftowy

ropa.jpg

12 lipca wenezuelskie Zgromadzenie Narodowe  kontrolowane przez opozycyjną koalicję MUD przyjęło poprawki do Prawa o rezerwach węglowodorów organicznych z 2009 r. w pierwszym czytaniu.
 
Zgodnie z oryginalnym brzmieniem ustawy znacjonalizowano przemysł naftowy oraz przeprowadzono wywłaszczenia rodzimych i międzynarodowych koncernów.
 
W 2009 roku państwo wywłaszczyło 140 firm. Jak dotąd państwo nie wypłaciło całej sumy odszkodowań ” – stwierdził autor prawa, Elias Matta.
 
Nowe poprawki ponownie otwierają sektor dla firm prywatnych oraz spółek mieszanych z przewagą kapitału prywatnego, a także zakazują państwu dalszych wywłaszczeń. Ponadto w przeciągu 180 dni rząd jest zobowiązany dojść do porozumienia z wywłaszczoną burżuazją w sprawie rekompensat.
 
 
Przeciwko Wenezueli wzniesiono ponad 20 pozwów do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) w sprawie odszkodowań za nacjonalizacje. Jak dotąd boliwariański rząd wygrał spory z amerykańskimi koncernami Exxon Mobil i Tidewater.

Społeczność

Amerykańska gospodarka 2008