Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 30 gości.

Rośnie liczba wypadków przy pracy

KAPITALISTA

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego niebezpiecznie jest pracować w Polsce – donosi portal strajk.eu. Polscy pracownicy coraz częściej ulegają bowiem wypadkom przy pracy.
 
 Związki zawodowe wskazują, że większość takich zdarzeń wynika z nieodpowiedzialności kapitalistów, którzy naruszają podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
W pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku zanotowano 82 wypadki przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. To nieznacznie mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, jednak uwagę zwraca wzrost ogólnej liczby wypadków. W pierwszym półroczu było ich o 5,7 proc. więcej niż rok wcześniej.
 
Niepokojące rozmiary zjawiska obrazują podane przez GUS liczby. Zgodnie z formularzami, które po wypadku wypełniać muszą wyzyskiwacze, zarejestrowano aż  39 233 osoby poszkodowane osoby. Oznacza to, że codziennie średnio aż 107 osób doznaje uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania pracy.  W dominującej większości są to niegroźne, lekkie obrażenia – tak zaklasyfikowano 38 tys. 927 przypadków 224 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała.
 
Najbardziej jest w woj. śląskim – 5501, w tym 15 śmiertelnych, oraz wielkopolskim – 4876, z czego trzy śmiertelne. 
 
Najwięcej wypadków zdarza się w branżach: budowlanej, górniczej, przetwórstwie przemysłowym oraz w transporcie. W komunikacie związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza przeczytać można:
 
„Do wielu wypadków w ogóle by nie doszło, gdyby nie dążenie pracodawców do oszczędzania na kwestiach bezpieczeństwa oraz maksymalnego eksploatowania pracowników i pracownic ponad ich fizyczne i psychiczne możliwości. Często czynnikiem powodującym śmierć i kalectwo, jest więc pogoń za większym zyskiem.”

Społeczność

Lenin 005