Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 206 gości.

Raport: złe traktowanie pracowników przez Amazon Polska

kapitalista.jpg

Instytut Spraw Publicznych opublikował raport o warunkach pracy w firmie Amazon Polska, mającej w naszym kraju kilka zakładów, znanej z „elastycznego” stosowania prawa pracy i wyzyskiwania pracowników. Z przedstawionego dokumentu wynika, że rzucane dotąd przeciwko spółce oskarżenia nie były bezpodstawne. Autorzy raportu wskazują m.in. na nadużywanie zatrudnienia tymczasowego, tzn. przyjmowanie do pracy na podstawie umów krótkoterminowych (najczęściej trzymiesięcznych), co nie gwarantuje pracownikom żadnej stałości i pewności jeśli idzie o miejsca pracy. Ponadto stroną takich umów nie jest Amazon, tylko agencje pracy tymczasowej. Wielu pracowników jest w ten sposób zatrudnionych już od kilku lat, nierzadko dłużej niż osoby posiadające umowy o pracę na czas nieokreślony. Jednocześnie zakres obowiązków ani charakter pracy nie dają podstaw do takiego zróżnicowania sytuacji pracowników.

Drugim zarzutem wobec Amazon, płynącym z raportu ISP, jest niewłaściwe załatwianie spraw wypadków przy pracy. Jak wynika z danych po kontroli PIP przeprowadzonej w 2014 r., tylko w ciągu 3,5 miesięcy w Sadach pod Poznaniem zgłoszono 11 wypadków przy pracy. Zaś od 28 października 2014 r. do 5 lutego 2015 r. w zakładzie pod Wrocławiem miało miejsce 58 wypadków, z których jedynie 10 zakwalifikowano jako wypadek przy pracy.
 
Autorzy raportu zwrócili uwagę na fakt, że Amazon często nie uznawał wypadku, ponieważ nie udokumentowano urazu. Jednocześnie w tych samych protokołach opisane są konkretne urazy, których doznali pracownicy i okoliczności ich powstania, np. „[pracownica] pochyliła się i uderzyła się głową o górny taśmociąg. Koleżanka [...] obejrzała ranę i zaleciła, aby [pracownica] poszła do toalety pracowniczej obmyć ranę [...] W pokoju medycznym ratownik obejrzał oraz zdezynfekował ranę”. Jeśli pracownica nie doznała urazu, to dlaczego ratownik udzielił jej pierwszej pomocy i zdezynfekował ranę? – pytają autorzy raportu. Odnotowano sześć podobnych zdarzeń. 

Co więcej, PIP wskazuje na niezapewnianie przez Amazon odpowiednich standardów bezpieczeństwa, m.in. nieprawidłową konserwację maszyn czy niedostarczenie pracownikom odzieży ochronnej. Kontrolerzy PIP podkreślali również liczne naruszenia związane z wypłatą wynagrodzeń - zdarzało się, że zatrudnieni nie otrzymywali dodatku za pracę w porze nocnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

W raporcie ISP mowa jest także o konieczności przenoszenia przez pracowników zbyt dużych ciężarów. Zdaniem zatrudnionych w Amazonie, niektóre kobiety muszą przenosić paczki ważące po 22 kg.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

front