Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 77 gości.

Chiny: rośnie ryzyko kryzysu bankowego

Kryzys

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) przygotował raport, w którym ostrzega przed rosnącą groźbą kryzysu bankowego w Państwie Środka. Chiny otrzymały 30,1 pkt w zaprojektowanej przez analityków BIS skali (mierzącej rozziew pomiędzy masą kredytów a PKB). Każdy odczyt powyżej 10 pkt oznacza, że w ciągu najbliższych trzech lat wystąpi załamanie systemu bankowego.
 
Przyczyną trudnej sytuacji Chin jest rosnące zadłużenie, którym rząd w Pekinie stara się sfinansować wzrost gospodarczy, utrzymując go na dotychczasowym wysokim poziomie. W 2015 r. łączne zadłużenie rządu, przedsiębiorstw i osób fizycznych przekroczyło 255 % chińskiego PKB. Jednocześnie podkreśla się, iż w sierpniu br. wartość kredytów udzielanych firmom wzrosła o 220 % w stosunku do poziomu z lipca. Miałoby to dowodzić wciąż rosnącej spirali kredytowej, potęgującej już ogromną górę długów.
 
Jednakże eksperci banku UBS starają się rozwiać obawy o stan chińskiego systemu bankowego. Ich zdaniem wysoki poziom krajowych oszczędności, słabo rynek instrumentów finansowych oraz państwowa własność banków chronią Państwo Środka przed ewentualnymi zawirowaniami na światowych rynkach.

Społeczność

jednolity front