Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 44 gości.

OPZZ krytycznie o projekcie budżetu na 2017 r.

OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wypełniając postanowienia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przedstawiło w poniedziałek swoją opinię o projekcie budżetu państwa na rok 2017.
 
Zdaniem centrali związkowej projekt budżetu budzi wiele wątpliwości. OPZZ zauważa, że w sytuacji względnie niskiego poziomu płac i związanego z tym wykluczenia społecznego, utrzymujących się dysproporcji dochodowych i rozwarstwienia dochodowego potrzebne są systemowe rozwiązania w obszarze wynagrodzeń i podatków oraz wskazanie źródeł ich finansowania. Związkowcy nie dostrzegają w projekcie takich rozwiązań.
 
OPZZ ostrzega również przed widmem cięć budżetowych: „Plany polityki rodzinnej wymagają nie tylko zwiększenia wydatków, ale także pozyskania wpływów podatkowych koniecznych do ich realizacji. Tylko na finansowanie rządowego Programu 500 plus potrzeba blisko 23 mld zł. Bez odpowiednich wpływów z podatków nawet najbardziej ambitne zamierzenia zakończą się dyskusją o cięciach” – powiedział Franciszek Bobrowski, wiceprzewodniczący OPZZ.
 
 
Związkowcy zwracają również uwagę na utrzymujące się olbrzymie zaległości podatkowe przedsiębiorców wobec budżetu oraz krytykuje fakt, że skala podatkowa i kwota wolna od podatku pozostają bez zmian, co oznacza, że wraz ze wzrostem płac zwiększy się efektywne opodatkowanie pracujących.
 
OPZZ krytykuje też brak zapowiadanej obniżki stawki podatku VAT i zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Społeczność

jednolity front