Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 21 gości.

ONZ: Tryumf Kuby. Blokada potępiona przez Zgromadzenie Ogólne

Kuba - flaga (zdjęcie)

26 października Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję potępiającą amerykańskie embargo wobec Kuby. Spośród 193 państw 191 głosowało za przyjęciem rezolucji, a 2 (USA, Izrael) wstrzymały się od głosu.
 
Projekt rezolucji potępiający blokadę Kuby składano na każdym Zgromadzeniu Ogólnym od 1992 roku, lecz pomimo tego, że wnioski popierała przytłaczająca większość państw zrzeszonych w ONZ, Stany Zjednoczone, którym jako stałemu członkowi Rady Bezpieczeństwa przysługuje weto, uniemożliwiały przyjęcie rezolucji.
 
W tym roku na znak poprawy stosunków na linii Hawana-Waszyngton, USA zdecydowały się wstrzymać od głosu. Tym samym Stany Zjednoczone uznały klęskę trwającej 55 lat blokady.
 
Kubański minister Bruno Rodriguez Parrilla składając projekt rezolucji, stwierdził: „Oni [USA] powinni zrozumieć, że jesteśmy wolni właśnie dlatego, że w 1959 roku wyzwoliliśmy się od amerykańskiego imperializmu i narzuconej przez niego dyktatury”. „Nie potrzebujemy mrzonek obcych naszej kulturze i historii. Kuba będzie dalej walczyć o budowę suwerennego, niepodległego, socjalistycznego, demokratycznego i rozwijającego się w sposób zrównoważony narodu. Nigdy nie powrócimy do kapitalizmu” – dodał.

Społeczność

front