Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Szwecja: "Skandynawskie państwo opiekuńcze" nie chroni przed następstwami kapitalizmu

szwecja flags.jpg

Wg niedzielnego komunikatu OECD Szwecja zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów rozwiniętych pod względem tempa wzrostu nierówności społecznych. Mimo to nierówności dochodowe pozostają mniejsze niż w większości innych państw.
 
 
O ile realne dochody najbogatszych 5% Szwedów wzrosły od 1990 roku o 70%, to w przypadku najuboższych 5% jedynie o 10%.
 
 
Wśród przyczyn tego zjawiska OECD wymieniła deregulację sektora finansowego na początku lat 90. i towarzyszącą jej spekulację na rynku nieruchomości, która spowodowała wzrost cen mieszkań. Istotny jest również rozkład ciężaru podatkowego – w Szwecji wzrosło opodatkowanie dochodów kosztem opodatkowania zysków z kapitału.
 
 
Wg OECD w latach 1995-2013 liczba osób żyjących poniżej granicy wzrosła w Szwecji z 7 do 14% populacji.

Społeczność

front