Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 20 gości.

Kazimierz Giżyński: Dwie rocznice (tekst z 23 lutego 1948)

Rewolucja lutowa 1848 (Francja)

O TYM PISAŁ „DZIENNIK ŁÓDZKI”
W PONIEDZIAŁEK, 23 LUTEGO  1948 ROKU.
KAZIMIERZ GIŻYŃSKI 
„Dwie rocznice” 
„Dziennik Łódzki”,
Rok IV., Łódź, poniedziałek 23 lutego 1948 r., Nr 53 (959), s. 1.
 
 
„Na dzień dzisiejszy przypadają dwie rocznice, które przez koła postępowe demokratyczne całego świata z równym są obchodzone pietyzmem : SETNA ROCZNICA REWOLUCJI LUTOWEJ WE FRANCJI, rewolucji, która zapoczątkowała w całej Europie ów ruch rewolucyjny i wyzwoleńczy, nazwany później przez historyków „Wiosną Ludów” i 30 ROCZNICA POWSTANIA ARMII RADZIECKIEJ.  
 
Dwa fakty te, rozdzielone w czasie odstępem 70 lat, i zdawałoby się, dotyczące różnych dziedzin, w rzeczywistości łączy ścisły związek – są one etapami kolejnymi na drodze dźwigania się klasy robotniczej, od nieskoordynowanych początkowo protestów i wystąpień rewolucyjnych przeciwko wyzyskowi i uciskowi ustroju kapitalistycznego przez mobilizację sił w myśl programu opartego na zasadach naukowych, aż po ujęcie przez świat pracy władzy w ręce i organizowanie świata na nowych podstawach.
 
Powstanie w lutym 1918 r. w Rosji Armii Czerwonej dawało zwycięskiej, lecz walczącej jeszcze o pełnię rozwoju Rewolucji Październikowej potężny oręż obrony i ataku.
 
Momenty klasowe – obronę nowego ustroju, łączyło z momentami patriotycznymi – obrony ojczyzny.
 
Święto Armii Radzieckiej obchodzone jest właśnie w dniu chrztu bojowego młodej armii i pierwszych zwycięstw pod Pskowem i Narwą, nad najeźdźczymi armiami niemieckimi Wilhelma II.
 
Gdy lud paryski szedł na barykady i rewolucję mieszczańską przekształcił w rewolucję robotniczą, kapitalizm był młody i prężny. Zaczynała się dopiero jego epoka.
 
Maszyna parowa w tryumfalnym pochodzie podbijała świat, ale jednocześnie rugowała masami robotników.
 
Rozpoczynała się era maszyn.
 
Praca w fabrykach trwała 15 – 16 godzin na dobę.
 
Pracować musiały nawet dzieci 6 i 5 – letnie.
 
Trudno było w tych warunkach o zwycięstwo idei sprawiedliwości społecznej i przekształcenie w myśl jej zasad świata.
 
„Wiosna Ludów” zakończyła się klęską rewolucji, ale w jej wielkich historycznych dniach wysunięte zostały postulaty, sformułowany program, który stanowił testament dla następnych pokoleń.
 
Minąć musiało trzy pokolenia, minąć musiał wiek cały krwawych daremnych zrywów, zanim testament „Wiosny Ludów” mógł być w Polsce podjęty i realizowany.
 
Trzeba było przedtem dwóch wielkich wojen, które wstrząsnęły światem i siłami „starczego” - już wyrodniejącego kapitalizmu.
 
To zwycięstwo uwarunkowane zostało istnieniem potężnej Armii Radzieckiej, istnieniem w Związku Radzieckim ustroju, który potrafił w przedziwny sposób połączyć elementy socjalne i patriotyczne, stworzyć społeczeństwo jednolite, nie podzielone na klasy społeczne i jeden „naród stu narodów'.
 
Powstała przed laty 30 Armia radziecka przez swe zwycięstwo nad hitleryzmem, oczyściła pole dla bujnego rozwoju idei wolnościowych 1848 r. i stworzyła warunki dla ich realizacji.
 
Tak dwie rocznice łączą się w jedną.
 
 
KAZIMIERZ GIŻYŃSKI”.
 
 
POWYŻSZY MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY PRZESŁAŁ :

 
RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP). 

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

rot front