Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

8 III - Międzynarodowy Dzień Kobiet


 
8 marca jak co roku świętujemy Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiony przez 1910 roku przez II Międzynarodówkę. Ustanowienie MDK poprzedzało ponad stulecie walki ruchu robotniczego o polityczne, społeczne i ekonomiczne prawa kobiet. Marksizm jako naukowa doktryna wyzwolenia klasy robotniczej widzi w wyzwoleniu kobiet zarówno warunek swojego zwycięstwa, jak i swój cel. Warunek - ponieważ bez udziału proletariuszek niemożliwe jest istnienie masowego ruchu robotniczego zdolnego obalić władzę kapitału. Cel - ponieważ jest nim komunizm, czyli społeczeństwo wolnych wytwórców, które dokonując podziału w myśl zasady "od każdego wg możliwości, każdemu wg potrzeb", zapewni możliwość pełnego i wszechstronnego rozwoju każdej jednostce.
 
W związku z powyższym wszystkim czytelniczkom i sympatyczkom portalu "Władza Rad" składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
 
Szczególne życzenia przesyłamy działaczkom ruchu robotniczego i lewicy marksistowskiej, aby ich walki zawsze kończyły się zwycięstwem.
 
Redakcja WR

Społeczność

Lenin 005