Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Obłęd Ziobry trwa w najlepsze – narasta fala represji wobec komunistów !

antykomunizm

Obłęd Ziobry trwa w najlepsze – narasta fala represji wobec komunistów !
 
Od ponad roku ciągnie się proces redaktorów miesięcznika „Brzask”, organu prasowego Komunistycznej Partii Polski. Po skandalicznym wyroku w trybie nakazowym nastąpiło uniewinnienie, po czym prokurator wniósł o uzupełnienie akt. W ostatnim tygodniu, 28 czerwca, pojawi się nowy wątek w tej sprawie. Tym razem antykomuniści zamiast wojny partyzanckiej przeszli do otwartej ofensywy i zamiast pojedynczych działaczy planują wyeliminować całą partię.
 
Jak opublikował na swoim profilu facebookowym miesięcznik „Brzask” Minister Sprawiedliwości przygotowuje się do kolejnego ograniczenia wolności słowa i demokracji. Rozpoczął właśnie działania na rzecz delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Do politycznej rozgrywki zaangażował prokuraturę. Prokuratura Krajowa przygotowuje ewentualne wystąpienie prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności działalności KPP z konstytucją - powiedziała mediom rzecznik prasowa prok. Ewa Bialik. Również prokuratury z całego kraju mają zbierać przykłady rzekomo nielegalnych działań komunistów.
 
 
Jak kontynuują redaktorzy „Brzasku”
Autorytarna władza jest świadoma, że komunistyczna opozycja może być dla niej, zwłaszcza w sytuacji kryzysu kapitalizmu, dużym zagrożeniem. Ludzie oczekują bowiem realizacji społecznych postulatów, których nie da się zrealizować w warunkach kapitalizmu. Dlatego partia władzy, kontrolująca prokuraturę oraz od niedawna Trybunał Konstytucyjny ponownie dąży do delegalizacji wszelkiej działalności komunistycznej, a może potem wszelkiej opozycji. Jednak idei nie da się zakazać. - kwituje redakcja „Brzasku”
 
W istocie mamy do czynienia z ideologicznie umotywowaną z wojną psychologiczną. Wojną wymierzoną wprost w twarde jądro ideowej lewicy w Polsce.
 
Komunistyczna Partia Polski nie wstydzi się bowiem w sposób jawny odwoływać się do ideologii komunistycznej, do dziedzictwa Marksa, Engelsa i Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
 
KPP, w obliczu ogromnej presji i propagandy IPNu ma odwagę publicznie propagować symbole komunistyczne i odpierać grad antykomunistycznej propagandy.
 
Warto wspomnieć że w naszej odezwie z 7 maja 2016 roku wskazaliśmy uwagę na ewidentnie polityczny charakter procesu przeciwko działaczom KPP, fałszywość antagonizmu demokracji i totalitaryzmu a także klasowy charakter antykomunistycznych represji. Obecne informacje na temat proponowanej delegalizacji KPP tylko potwierdzają nasze przypuszczenia.
 
Zarzutu, wystosowane w zeszłym roku, były sformułowane bardzo pokrętnie. Można było w nich znaleźć, że KPP odwołuje się bezpośrednio do idei komunistycznego ustroju państwa oraz marksizmu i leninizmu”, cow kontekście doświadczeń historycznych jest zaprzeczeniem wartości demokratycznych, zostały ostatecznie oddalone w toku kolejnych posiedzeń sądów.
 
Działanie Ziobry i jego pomagierów ma jednak charakter wyraźnej akcji politycznej wymierzonej w komunistów.
 
Akcja ta świadczy o niczym innym, tylko o beznadziejnej słabości obecnego rządu i opartego na wyzysku systemu kapitalistycznego i kłamliwości obecnego reżimu. Prawo i Sprawiedliwość rzekomo prowadzi w sondażach, rzekomo cieszy się poparciem społecznym, rzekomo odwołuje się do wartości demokratycznych. „Demokratyczna” partia która wygrała wybory i uzyskała możliwość samodzielnego rządzenia nie powinna obawiać się o swoją przyszłość dopóty, dopóki dotrzymuje obietnic wyborczych i utrzymuje swoją wiarygodność. Lewica w Polsce znajduje się w całości poza parlamentem i sondaże, przynajmniej na razie, nie wskazują na realne zagrożenie dla PiS z lewej strony. Jedynym realnym przeciwnikiem PiS w grze wyborczej jest PO, niemal równie konserwatywna partia podzielająca przynajmniej w 90% antykomunizm PiS-u. Z punktu widzenia pragmatycznej walki politycznej jakiekolwiek represje przeciwko komunistom są więc w Polsce bezsensowne.
 
Działanie Ziobry ma więc charakter czysto ideologiczny i dowodzi tego, że pozornie setki razy silniejsza od polskich komunistów siła polityczna jest w istocie nędznym, bezsilnym politycznym karłem uciekającym się do nękania i zastraszania pozornie zmarginalizowanego przeciwnika jakim są polscy komuniści.
Idei i marzeń o sprawiedliwym, bezklasowym społeczeństwie nie są jednak w stanie zakazać. W tym tkwi główna słabość brunatnej młodzieży, prezesa, oberprokuratora i ich pachołków.
Słabość PiS-u wynika z tego, że ta partia oszukuje swoich wyborców, przedstawiając się wizualnie jako prorobotnicza siła oferująca szereg transferów socjalnych i podwyżkę płacy minimalnej. W istocie jednak PiS jest reakcyjną partią drobnomieszczaństwa i średniej burżuazji, klas, które zanikają wobec rozwoju kapitalizmu, klas skazanych na zagładę wobec wciąż rosnącej potęgi imperialistycznych monopoli. Kaczyński nie jest w stanie zatrzymać obiektywnej dynamiki kapitalizmu, podobnie jak Morawiecki transferujący miliardy rodzinom z dziećmi nie likwiduje kapitalistycznego wyzysku, a jedynie mydli oczy robotnikom kreując fałszywy, prospołeczny obraz rządu.
 
Działanie PiSu można porównać do rozpaczliwych ruchów, wykonywanych przez tonącego człowieka, jakim są klasy średnie w polaryzującym się monopolistycznym kapitalizmie. W ramach tych działań otacza się kultem bandytów „Ognia”, „Łupaszkę” i „Burego”, próbuje wypleniać się pamięć o bohaterach takich jak Józef Lewartowski czy Dąbrowszczacy.
 
W imię „wartości demokratycznych” usuwa się resztki swobód demokratycznych, dążąc do delegalizacji opozycyjnych wobec reżimu partii lewicowych, wreszcie więzi się bez wyroku dysydentów o czym świadczy przykład aresztowanego ponad rok temu Mateusza Piskorskiego. Wszelkie te działania dowodzą tylko beznadziejnej słabości reżimu Kaczyńskiego-Ziobry.
 
Nie mamy jednak wątpliwości, że liberalni „obrońcy demokracji” nie stanowią dla PiSu żadnej alternatywy. Realną alternatywą może być tylko zorganizowana w partię klasa robotnicza!
Podobnie jak w naszej odezwie z 7 maja 2016 (http://1917.net.pl/node/21527) , również teraz wzywamy do bezwarunkowej solidarności z Komunistyczną Partią Polski!

See video

Społeczność

USRR