Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

Odważny jak "patriota"

patriota.jpg

"Proszę o usunięcie ze strony symboli promujących ustrój totalitarny w ciągu 1 dnia roboczego. W przeciwnym wypadku wystosujemy pozew sądowy do właściciela strony (którego ustali policja). Art. 256. Propagowanie faszyzmu lub totalitaryzmu, Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej."
 
To treść wpisu zamieszczonego dziś o godzinie 10:19 na profilu www.facebook.com/wladzarad/ przez użytkownika Tomasz Giemza (https://www.facebook.com/profile.php…
 
 
ODPOWIEDŹ REDAKCJI WR

Informujemy, że na portalu "Władza Rad" nie ma symboli promujących ustrój totalitarny.

Jednocześnie informujemy, że Art. 256 k.k. w przytoczonym przez pana brzmieniu został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny decyzją z dnia 19 lipca 2011.


Próba ograniczenia wolności słowa i zastraszenia redakcji z powołaniem się na przepis k.k. w brzmieniu uchylonym przez T.K. nosi znamiona działań antydemokratycznych zaś publiczne insynuowanie jakoby na stronie znajdowały się jakieś symbole totalitarne stanowi naruszenie dobrego imienia portalu i jego właścicieli. Zgodnie z art. 212 kodeksu karnego:

art. 212
 
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
 
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
 
Doceniając pańską odwagę prosimy o udostępnienie pełnych danych osobowych i adresu, na który ma zostać przesłany nasz pozew o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych w Internecie.

Z bolszewickim pozdrowieniem

Kolektyw WR


W chwilę po publikacji naszej odpowiedzi użytkownik Tomasz Giemza usunął treść swojego wpisu. Wszystkich chętnych do stawiania podobnych żądań prosimy o przesyłanie danych osobowych i adresu, na który prześlemy nasz pozew o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych w Internecie.
 
 

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Ochotnik