Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Ukraińscy demografowie uznali Kazachstan za najbardziej dotknięty Hołodomorem

kazachstan.jpg

Instytut Demografii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przyznał, że Kazachstan najbardziej ucierpiał z powodu wielkiego głodu w ZSRR, w latach 30. XX w., Względny poziom strat wynosił tam 22,4%. Ukraina jest na drugim miejscu.
 
Liczba ofiar wielkiego głodu w latach 30. XX w. na Ukrainie została oszacowana przez demografów na 3,9 miliona osób. Jednocześnie zastępca dyrektora Instytutu Demografii i Badań Społecznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Aleksander Gładun (Александр Гладун) zauważył, że politycy i środki masowego przekazu często zawyżają te liczby do 7, 10, a nawet 12 milionów ofiar, wg raportów UNIAN (ukraińska agencja informacyjna - przyp. red. WR).
 
Naukowcy obliczyli ofiary głodu, odejmując spodziewaną liczbę naturalnych zgonów od całości - nadwyżka śmiertelności w tym okresie stanowi liczbę ofiar głodu. Pośrednie dane również zostały wzięte pod uwagę. Ponadprzeciętna śmiertelność ludności ZSRR w latach 1932-1934 sięgnęła zdaniem naukowców 8,7 miliona osób.
 
W wartościach bezwzględnych, największe straty poniosły regiony Ukrainy - 3,9 miliona osób. Demografowie uważają jednak, że niewłaściwe jest porównywanie bezwzględnych strat między republikami, ponieważ miały one różne populacje.
 
W związku z tym pierwsze miejsce w poziomie względnych strat zajmuje Kazachstan (22,4%). Ukraina zajmuje drugie miejsce (13,3%), następnie Rosja (3,2%) i Białoruś (1,3%).
 
Należy zauważyć, że w Kijowie po raz pierwszy uznano, że ktoś mógł bardziej cierpieć z powodu Hołodomoru niż Ukraińcy. W tym samym czasie Kazachstan nie upiera się, by nazwać wielki głód ludobójstwem i wykorzystywać tę tragedię do celów politycznych. Oficjalna ukraińska historiografia podkreśla, że Hołodomor był świadomym niszczeniem Ukraińców na tle etnicznym, organizowanym przez władze komunistyczne.
 
Ponadto oficjalne czynniki w Kijowie uważają, że głód na początku lat trzydziestych był nawet oznaką „wojny hybrydowej” ze strony Rosji - mówił o tym ukraiński prezydent Petro Poroszenko. On również z mównicy Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu wezwał kraje członkowskie organizacji do uznania Hołodomoru za ludobójstwo.
 
Głód lat 1932-1933 objął wszystkie główne rejony uprawy zbóż w ZSRR - nie tylko Ukrainę, ale także Północny Kaukaz, dolne i środkowe Powołże, znaczną część środkowego obszaru czarnoziemów, Kazachstan, zachodnią Syberię i Południowy Ural.
 
Należy zauważyć, że historycy i wcześniej odnosili się do praktycznie tych samych liczb, o których powiedzieli obecnie ukraińscy demografowie: całkowita liczba zgonów - od 7 do 8 milionów osób, z których 3-3,5 miliona - na Ukrainie, 2 miliony - w Kazachstanie i Kirgistanie, 2 -2.5 miliona w RSFSR.
 
Sergiej Gurjanow (Сергей Гурьянов)
 
Tłumaczenie za: https://vz.ru/news/2017/11/23/896615.print.html

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

LENIN - rocznica