Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Represje przeciwko "Władzy Rad" - przeszukanie w mieszkaniu właściciela domeny

wrrepresje.jpg

30. kwietnia br. ok. godz. 10, policja wkroczyła do mieszkania właściciela domeny internetowej goszczącej portal „Władza Rad”. Naszego kolegi nie było w domu - pracował. Jego matka przeżyła szok. Zarekwirowano laptop, 2 dyski zewnętrzne oraz telefon komórkowy – praktycznie odcinając człowieka od kontaktu ze światem.
Zostawili dzieła Marksa, Lenina i Trockiego na półce. Rodzicielka nie wiedziała, że to już nielegalne i stanowi "dowód przestępstwa". Policjanci też nie wiedzieli, więc nie zabrali. Pewnie następnym razem dostaną już bardziej precyzyjne polecenia - wszystkie nieprawomyślne książki spalić publicznie na ulicy, żeby nikt nie ośmielił się ich czytać. Tak robili "prawdziwi niemieccy patrioci" w latach 1933-45. Nasi pewnie też mogą.
 
Tamtego dnia represjonowany zdołał przesłć nam tylko krótką wiadomość:
„Przyszli dzisiaj ok. 10 do mieszkania, otworzyła matka. Przyszło pismo z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów (prokurator Krzysztof Parchimowicz - sygn. akt. PR 2 Ds 2074.2017.VI) żądające wydania "wszelkich urządzeń  zawierające dane informatyczne" związane z prowadzeniem domeny 1917.net.pl oraz korespondencją z osobami prowadzącymi stronę oraz "urządzeń elektronicznych, wydawnictw, plakatów lub innych przedmiotów będących nośnikami treści propagujących ustrój komunistyczny". Zarekwirowali laptop i 2 dyski zewnętrzne.   Potem podjechali pod robotę i zabrali telefon. Powiedzieli, że wszystko jedzie do Warszawy. Pytałem się, czy jestem oskarżony - odpowiedzieli, że nie wiedzą.”
 
Za zgodą prześladowanego za przekonania publikujemy treść i fotokopie postanowienia prokuratury o przeszukaniu

 
Sygn. akt PR 2 DS. 2074.2017.VI
 
Warszawa, dnia 26 marca 2018 r.
 
PROKURATURA REJONOWA
WARSZAWA-MOKOTÓW
w Warszawie
ul. Wiktorska 91a
02-582 Warszawa
 
 
POSTANOWIENIE
o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu
 
 
 
Krzysztof Parchimowicz - prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w sprawie publicznego propagowania ustroju totalitarnego – komunizmu i rozpowszechniania symboliki komunistycznej na stronie internetowej www.1917.net.pl – to jest o czyn z art. 256 par 1 i 2 k.k.
na podstawie art. 217 par 1 i 2, art. 219 par 1,2, art. 229 i 236 kpk
 
postanowił
 

  1. Zażądać od [dane osobowe usunięte na prośbę osoby represjonowanej] s. Zenona, PESEL [dane osobowe usunięte na prośbę osoby represjonowanej] wydania znajdujących się w jego dyspozycji wszelkich urządzeń zawierających dane informatyczne, w tym cyfrowych nośników informacji zawierających korespondencję wymienianą pocztą elektroniczną z osobami o pseudonimach: Uno, Dos, Tres, Quarto, Cinco, Seis oraz korespondencję z innymi osobami, która dotyczyła prowadzenia domeny www.1917.net.pl – w celu dokonania oględzin i zabezpieczenia dokumentów, których treść może stanowić dowód w sprawie,
  2.  Zażądać od [dane osobowe usunięte na prośbę osoby represjonowanej] s. Zenona, PESEL [dane osobowe usunięte na prośbę osoby represjonowanej] wydania znajdujących się w jego dyspozycji urządzeń, wydawnictw, plakatów lub innych przedmiotów będących nośnikiem treści propagujących ustrój komunistyczny lub symboliki komunistycznej – w celu dokonania oględzin i zabezpieczenia dokumentów i przedmiotów, których treść może stanowić dowód w sprawie.
  3.  W przypadku nie zastosowania się do powyższego żądania, dokonać przeszukania pomieszczeń mieszkania [dane osobowe usunięte na prośbę osoby represjonowanej] pod adresem [dane adresowe usunięte na prośbę osoby represjonowanej] i pomieszczeń przynależnych do tego mieszkania jak piwnica, strych, komórki w celu odnalezienia i dokonania oględzin i zabezpieczenia dokumentów i przedmiotów wymienionych w pkt 1 i 2, których treść może stanowić dowód w sprawie,
  4. Zlecić wykonanie postanowienia, Komendzie Rejonowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

 
UZASADNIENIE
 
Mając na uwadze fakt, iż w sprawie zachodzi podejrzenie, iż w dyspozycji [dane osobowe usunięte na prośbę osoby represjonowanej] s. Zenona, PESEL [dane osobowe usunięte na prośbę osoby represjonowanej] znajdują się przedmioty i dokumenty stanowiące dowód przestępstwa polegającego na propagowaniu ustroju komunistycznego oraz na posiadaniu przedmiotów zawierających tego typu treści lub będących nośnikiem symboliki komunistycznej konieczne jest ich zabezpieczenie na potrzeby postępowania dowodowego, W tym celu zażądano od [dane osobowe usunięte na prośbę osoby represjonowanej] wydania dowodów, w przypadku odmowy zarządzono przeprowadzenie przeszukania.
 
PROKURATOR
PROKURATURY REJONOWEJ
Warszawa-Mokotów w Warszawie
Krzysztof Parchimowicz
 
 
Pouczenie:
Na postanowienie niniejsze służy zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone (art. 236 kpk). Zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego, za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.
Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 par 1 i 1 kpk oraz art. 460 kpk)
 
Zarządzenie:
Odpis postanowienia doręczyć zainteresowanemu przed przystąpieniem do wykonania czynności.
Warszawa, dnia 26 marca 2018 r.
PROKURATOR
PROKURATURY REJONOWEJ
Warszawa-Mokotów w Warszawie
Krzysztof Parchimowicz
 

 

Społeczność

front