Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 203 gości.

Warszawa: Sądowa klęska dekomunizatorów

paragraf.jpg

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że zarządzenia wojewody mazowieckiego ws. zmian nazw 12 ulic w stolicy w związku z ustawą dekomunizacyjną wydano z "istotnym naruszeniem" przepisów. Sąd jednocześnie uchylił te zarządzenia.
 
Chodzi o zmiany nazw ulic: z al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego, z 17 stycznia na Komitetu Obrony Robotników, z Stanisława Kulczyńskiego na Rodziny Ulmów, z Stanisława Wrońskiego na Anny Walentynowicz, z Sylwestra Bartosika na Grzegorza Przemyka, z Teodora Duracza na Zbigniewa Romaszewskiego, z Franciszka Bartoszka na Stanisława Pyjasa, z Jana Wasilkowskiego na Wojciecha Kilara, z Jana Szymczaka na Emanuela Szafarczyka, z Służby Polsce na Kazimierza Kardasia "Orkana", z gen. Sylwestra Kaliskiego na gen. Witolda Urbanowicza oraz z ppłk. Wacława Szadkowskiego na mjr Hieronima Dekutowskiego "Zapory".
 
"Podstawowym błędem i uchybieniem, którego dopuścił się wojewoda mazowiecki, jest brak wykazania w uzasadnieniu tych zarządzeń, dlaczego dotychczasowa nazwa ulicy zmienianej tymi zarządzeniami wypełnia dyspozycje ustawy dekomunizacyjnej" - uzasadnił sędzia Piotr Borowiecki.
 
WSA stwierdził, iż wojewoda wydając zarządzenia powinien w uzasadnieniach decyzji wskazać, dlaczego w świetle ustawy dekomunizacyjnej dotychczasowe nazwy ulic podlegają pod te przepisy i wymagają zmiany. "Opinia IPN, która niewątpliwie stanowi warunek formalny wydania zarządzenia zastępczego, nie ma jednak, wbrew sugestiom wojewody, charakteru wiążącego dla organu nadzoru wydającego zarządzenie zastępcze" - wskazał sędzia Borowiecki.

Społeczność

Amerykańska gospodarka 2008