Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

Polak, Węgier, dwa bratanki. Węgierscy marksiści solidarni z represjonowanymi polskimi komunistami! 
 
Obwieszczenie: Solidarność z polskimi towarzyszami!
 
Na początku maja polska policja zakłóciła konferencję naukową dotyczącą Marksa, twierdząc że rozpowszechnia się tam„antypatriotyczną propagandę". 30 kwietnia dokonano rewizji u redaktora komunistycznego portalu „Władzy Rad” i zabrano laptopa. Rada miejska Zamościa, rodzinnego miasta Róży Luksemburg, uniemożliwiła upamiętnienie wielkiej rewolucjonistki. W maju 2016 roku został pod zarzutem „szpiegostwa zdrady" został aresztowany Mateusz Piskorski, przewodniczący lewicowej, antykapitalistycznej organizacji „Zmiana”. Trwa proces legalnie działającej Komunistycznej Partii Polski.
 
To tylko kilka przykładów antykomunistycznego polowania na czarownice organizowanego przez faszyzujący reżim Kaczyńskiego. Ich prymitywna antykomunistyczna propaganda jest organicznie związana z ich antyrosyjskim szowinizmem. Ich celem jest wywołanie lęku, aby odwrócić uwagę ludzi od problemów społecznych, a strach można łatwo zamienić na głosy wyborcze.
 
Jako marksiści i antyfaszyści solidaryzujemy się z naszymi polskimi towarzyszami!
 
 
Közlemény: Szolidaritás a lengyel elvtársakkal!
 
Május elején a lengyel rendőrség megzavart egy Marxszal kapcsolatos tudományos konferenciát, arra hivatkozva, hogy “hazafiatlan propagandát” terjesztenek. Április 30-án házkutatást tartottak a Władza Rad nevű kommunista portál szerkesztőjénél, majd lefoglalták a laptopját. A városi tanács megakadályozta, hogy Zamośćban, Rosa Luxemburg szülővárosában, emléktáblát avassanak a nagy teoretikus és forradalmár számára. 2016 májusában “kémkedés és hazaárulás” vádjával letartóztatják Mateusz Piskorskit, a Zmiana nevű baloldali, antikapitalista szervezet elnökét. Ezekhez még hozzá jön a törvényesen működő Lengyel Kommunista Párt állandó jogi vegzálása.

Ez mind csak pár példa fasisztoid Kaczyński-rezsim antikommunista boszorkányüldözésére. A primitív antikommunista propagandájuk szervesen kapcsolódik a sovén oroszellenességükhöz. Céljuk a félelem keltés, hogy eltereljék a nép figyelmét a szociális problémákról, valamint a félelem váltható a legkönnyebben szavazatokra.

Marxistaként és antifasisztaként szolidaritást vállalunk a lengyel elvtársainkkal!
 
Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete - MIKSZ

Społeczność

USRR