Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 32 gości.

Amerykańscy komuniści przeciwko represjom wobec „Władzy Rad” (ENG, PL)

Komunistyczna Grupa Robotnicza wzywa do Międzynarodowej Obrony Robotniczej towarzyszy z polskiej grupy trockistowskiej Władza Rad!
 
O Międzynarodową Obronę Robotniczą!

Komunistyczna Grupa Robotnicza wzywa do Międzynarodowej Obrony Robotniczej towarzyszy z polskiej grupy trockistowskiej Władza Rad!
 
Krzywda jednego to krzywda wszystkich! O Międzynarodową Proletariacką Obronę Wszystkich Jeńców Wojny Klas i Ofiar Kapitalistycznych Represji Państwowych!

KGR stoi na stanowisku niesekciarskiej obrony robotniczej jeńców wojny klas i wszystkich uciśnionych zgodnie ze starą zasadą IWW: „Krzywda jednego to krzywda wszystkich!”. Nie wierzymy w sprawiedliwość ze strony kapitalistycznych sądów, organów państwa lub sądów pracy. Wzywamy Międzynarodową Klasę Robotniczą, aby w sojuszu z uciśnionymi stanęła w obronie wszystkich ofiar kapitalistycznych represji państwowych, posługując się środkami walki klasowej. Oznacza to nie tylko rezolucje związkowe, ale również masowe mobilizacje robotnicze i strajki polityczne.
 
 
International Labor Defense!

The Communist Workers Group calls for International Labor Defense for  the comrades of the Polish Trotskyist group Władza Rad!
 
An Injury to One is an Injury to All! For International  Working Class Defense of All Class War Prisoners and Victims of Capitalist State Repression!

The  CWG stands  for the non-sectarian  working class defense of  class war prisoners and all the oppressed based upon the old  Wobbly principle that “An Injury to One is an Injury to All!” We place  no faith in the capitalist courts, government agencies or labor boards to achieve justice.  We call for the united International Working Class in alliance with the oppressed to come to the defense of all victims of capitalist  state repression with class struggle methods. This means not only union resolutions but mass labor mobilizations and political strikes.


The Communist Workers Group calls for International Labor Defense for the comrades of the Polish Trotskyist group Władza Rad!

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

front