Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 32 gości.

Polska: Burżuje udzielają mniej zaległych urlopów

Wyzysk

Wg Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. skutecznie interweniowała ona 22,3 tys. razy celem wyegzekwowania zaległego urlopu dla polskich pracowników. Oznacza to wzrost o ponad 100% w stosunku do 2016 r., kiedy PIP interweniowała 11 tys. razy. Przed 2014 r. istniała tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o liczbę urlopów, w sprawie których interweniowała PIP. Po tej dacie nastąpił wzrost, który uległ przyśpieszeniu.

Wg Andrzeja Radzikowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ, kluczowe znaczenie ma tu nasycenie rynku pracy. Kapitaliści mają mniejsze możliwości „przebierania” w pracownikach, zatrudniania dodatkowych osób lub zwiększania wyzysku reszty zatrudnionych i w rezultacie odmawiają urlopów. W kapitalizmie nawet w warunkach niskiego bezrobocia robotnicy nie mają zagwarantowanych dobrych warunków pracy.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci